Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Tóm tắt lịch sử phát triển

Tóm tắt lịch sử phát triển:

-  Giai đoạn từ tháng 10/1960 đến tháng 10/1962, công tác xây dựng cơ sở vật chất của trường vẫn do phòng QTĐS thực hiện.

- Giai đoạn từ tháng 8 /1965 đến tháng 8 /1972 công tác xây dựng cơ sở vật chất do phòng Hành chính - Quản trị thực hiện.

- Cuối năm 1981 đầu năm 1982 Trường quyết định thành lập Ban chuẩn bị đầu tư (là tiền đề của Ban QLDA sau này) được Tổng cục Trang bị Kỹ thuật phê duyệt. Ngày 16/2/1983, Trường đã xây dựng xong luận chứng kinh tế kỹ thuật trình Bộ NN phê duyệt và được Bộ chấp thuận tại QĐ170 XD-NN-QĐ ngày 04/7/1984.

- Tháng 12/1984 Ban Kiến thiết được thành lập theo quyết định của Tổng cục Trang bị Kỹ thuật gồm các đồng chí Phùng Văn Tửu Ba, Đào Hoài Phúc, Phạm Ngọc Vinh, Lâm Văn Mùi, Đỗ Thị Nhẫn.

Từ năm 1985 đến năm 1992, Ban Kiến thiết đã tổ chức thi công xây dựng được các hạng mục công trình : San lấp mặt bằng; Nhà ăn học sinh; KTX học sinh số 1,2,3; Nhà học Lý thuyết H1; Xưởng thực hành số 1; Nhà Hiệu bộ 3 tầng,…

- Đến cuối năm 1998 với sự quyết tâm của BGH nhà trường và Ban Kiến thiết, Dự án xây dựng trường Công nhân Cơ khí nông nghiệp I TW giai đoạn 2 được phê duyệt, nhờ thực hiện Dự án đã xây thêm nhà học chuyên môn và KTX học sinh 2 tầng, ổn định cơ sở vật chất cho trường trong giai đoạn này.

- Năm 2002 Bộ NN&PTNT đã có quyết định số 4660 QĐ/BNN – XDCB ngày 30/10/2002 về việc phê duyệt Dự án “Đường bãi tập kiêm TTSH lái xe” thuộc trường Công nhân Cơ khí nông nghiệp I TƯ. Trường đã thành lập lại Ban QLDA. Sau 3 năm thực hiện, tháng 11 năm 2006 TTSHLX đạt tiêu chuẩn loại 1 Quốc gia đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Đây là một dự án mà Trường phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ và phức tạp để hoàn thành, nhưng sự thành công của dự án có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp phát triển chung của nhà trường. Ngoài ra nhờ việc thực hiện dự án, tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp thêm cho trường 3,5 ha đất để mở rộng khuân viên, đặc biệt Trường đã có 261m giáp đường 302.

- Năm 2007 BQLDA đã tham mưu cho lãnh đạo nhà trường xin Bộ thực hiện Dự án QHCT – TTMB đồng thời với việc lập Dự án xây dựng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp giai đoạn 1 và Dự án xây dựng hệ thống cung cấp và xử lý nước sạch.

- Năm 2008 - 2009 BQLDA được giao thêm nhiệm vụ đảm nhiệm công tác văn phòng thực hiện chiến lược phát triển trường và phát triển hợp tác quốc tế: tháng 7/2009, trường trở thành thành viên chính thức của Hội đồng nghề Vương Quốc Anh- City and Guilds và nhận giấy chứng nhận trung tâm của City and Guilds; Ký văn bản ghi nhớ về hợp tác thừa nhận chương trình đào tạo lẫn nhau giữa các trường của Việt Nam, Thái Lan, Malayxia, Scotlen, Anh; Duy trì và phát triển hoạt động của Trung tâm Dịch vụ sản xuất và giới thiệu việc làm cho HSSV; Xây dựng – duy trì và phát triển Website của trường.

- Đầu năm 2010, Ban quản lý dự án được bổ sung nhiệm vụ Xây dựng tư liệu lịch sử 50 năm truyền thống của Trường và thường trực công tác kiểm định trường.

- Năm 2008 - 2010, Ban QLDA đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng: Nhà Hiệu bộ 6 tầng; Hệ thống cung cấp và xử lý nước sạch; Nhà giảng đường H5, H6 và đang gấp rút hoàn thành hạ tầng giao thông và thoát nước tổng mặt bằng để chào mừng 50 năm ngày truyền thống của trường.        

Additional information