Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Phiên họp kiện toàn Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp

Chiều ngày 21/04/2016, trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp tổ chức họp kiện toàn lại hội đồng trường; Ths Pham Ngọc Vinh – Bí thư đảng ủy, Q.Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị, tham dự có đông đủ 15 thành viên Hội đồng trường. 

 Tại buổi làm việc Ths Phạm Ngọc Vinh – Bí thư đảng ủy, Q.Hiệu trưởng đã thông qua quyết định kiện toàn hội đồng trường, theo đó hội đồng trường có 15 thành viên, NGƯT. Ths Pham Tố Như – Phó Hiệu trưởng nhà trường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường, cũng tại buổi làm việc hội nghị đã bổ nhiệm lại các chức danh Phó chủ tịch hội đồng, thư ký hội đồng, Trưởng, Phó Ban các vấn đề đào tạo và các thành viên hội đồng.

Ths. Phạm Ngọc Vinh Q.Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng trường NGƯT.Ths Phạm Tố Như

Việc kiện toàn lại hội đồng trường là việc quan trọng để nhà trường hoàn thiện bộ máy và các Ban ngành trong trường nhằm đẩy mạnh các công tác dạy và học trong nhà trường ngày một phát triển. 

Các thành viên Hội đồng trường

TT

CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỨC VỤ

I

BAN THƯỜNG TRỰC (Quản trị chiến lược, nhân sự, tài chính và tài sản)

 

1

Phạm Tố Như

Chủ tịch Hội đồng/Trưởng ban

2

Phạm Ngọc Vinh

Phó Chủ tịch Hội đồng/Phó Trưởng ban

3

Lê Chí Dũng

Thư ký

4

Phạm Thị Lan Phương

Ủy viên

II

BAN QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO

 

1

Phan Huy Hoàng

Trưởng ban

2

Nguyễn Xuân Thủy

Phó Trưởng ban

3

Đỗ Viết Tuấn                                      

Ủy viên

4

Nguyễn Đức Nam

Ủy viên

III

BAN QUẢN TRỊ QUAN HỆ VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI HỌC NGHỀ

 

1

Trương Đức Thiệp

Trưởng ban

2

Nguyễn Văn Tính

Phó Trưởng ban

3

Vũ  Thị Nhinh

Ủy viên

4

Nguyễn Văn Thông

Ủy viên

IV

BAN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ THỰC HIỆN QUI CHẾ DÂN CHỦ

 

1

Lê Đức Quảng

Trưởng ban

2

Lâm Sơn Hùng

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Trung Mười

Ủy viên

 Văn Khoa

 

 

Additional information