Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Làm việc với chuyên gia AFD về công tác quản lý

Sáng ngày 9/9/2015 tại phòng Phòng họp T2- NHB nhà trường làm việc với chuyên gia AFD về công tác quản lý. Đến dự với buổi làm làm việc có NGƯT. Ths Nguyễn Văn An – Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các đồng chí ở các khoa như động lực, điện, phòng TCHC, phòng KH$HTQT và các chuyên gia AFD về công tác quản lý.

Trong buổi làm việc nhà trường đã đưa ra các công tác quản lý trong thực tế hiện nay đang làm như: Quản lý đào tạo, quản lý HS/SV, quản lý tài chính kế toán….Từ đó nhà trường đưa ra các đề nghị để các chuyên gia về công tác quản lý trợ giúp nhà trường. Với các yêu cầu và nhu cầu của nhà trường đưa ra trong buổi làm việc thì các chuyê gia đã thẳng thắn trao đổi và đưa ra các cách quản lý tốt nhất cho các các khoa phòng ban của nhà trường.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc đã kết thúc tốt đẹp nhà trường và các chuyên gia đã thông nhất được nhiều phương án trong quản lý của nhà trường.

Tin/Ảnh: Văn Khoa

Additional information