Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Xây dựng bộ chuẩn đào tạo theo năng lực thực hiện cho nghề cơ khí nông nghiệp

Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Hiệp hội thúc đẩy Giáo dục và Đào tạo ở nước ngoài (APEFE) về triển khai thực nghiệm phương pháp tiếp cận theo năng lực (APC) trong đào tạo nghề và kỹ thuật cũng như về phát triển chương trình đào tạo APC trong nghềcơ khí nông nghiệp tại Việt Nam.

 Từ ngày 17-21/8/2015, tại Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp, các chuyên gia và các thành viên tham gia xây dựng chương trình đào tạo nghề cơ khí nông nghiệp theo năng lực thực hiện đã cùng nhau trao đổi và phân tích để xây dựng bộ chuẩn đào tạo. Trong thời gian 5 ngày làm việc tích cực các thành viên đã hoàn thành dự thảo bộ chuẩn đào tạo theo năng lực thực hiện cho nghề cơ khí nông nghiệp. Các trường được dự án đầu tư gồm: Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp;trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên và Trường Đại học SPKT Vĩnh Long.

Trước đó vào tháng 6/2015 các chuyên gia và các thành viên đã xây dựng bộ chuẩn năng lực; tiếp đến vào tháng 10/2015 các thành viên tiếp tục biên soạn tài liệu đào tạo; xây dựng bộ chuẩn đánh giá và biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức giảng dạy dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia.

                                                                                      Tin/ảnh: Nam Toàn

 

 

 

Additional information