Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Phiên họp thứ 9 của Hội đồng trường

Ngày 03/7/2015, tại phòng họp tầng 2, Nhà Hiệu bộ đã diễn ra phiên họp thứ 9 của Hội đồng trường, Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp khóa I, nhiệm kỳ 2013 - 2018; ThS Phạm Ngọc Vinh - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp;

 Tại phiên họp lần này các thành viên đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đề ra trong phiên họp thứ 8 và cùng nhau trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng nhà trường phát triển lên một tầm cao mới; qua đó các thành viên trong Hội đồng trường đã biểu quyết thống nhất lập kế hoạch xây dựng đề án của trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp và phân công nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách xây dựng 32 đề án tập trung vào các hoạt động chính của nhà trường trong giai đoạn 2015 - 2020; trong đó tập trung vào các mảng công tác như sau: Công tác tổ chức, quản lý; Công tác đào tạo và QLHSSV; Công tác NCKH và ứng dụng CNTT; Công tác Tài chính và QLTB-VT; Công tác Quản lý và phát triển Cơ sở vật chất; Công tác phát triển Trung tâm ĐT&SHLX; Công tác quan hệ với doanh nghiệp.

Sau phiên họp, Nghị quyết hội đồng trường phiên thứ 9 và kế hoạch xây dựng đề án sẽ được chuyển đến các đơn vị trong toàn trường để triển khai thực hiện.

                                                                                                Tin/ảnh: Nam Toàn

 

 

 

Additional information