Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Sơ kết 3 năm thực hiện chiến lược phát triển trường nghề

 Ngày 26/3, tại trường CĐN Cơ khí nông nghiệp, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện chiến lược phát triển trường

Ngày 26/3, tại trường CĐN Cơ khí nông nghiệp, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện chiến lược phát triển trường. Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đăng Khoa, Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ NN& PTNT; Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ LĐTB & XH; Dương Đức Lân, Tổng cục trưởng TCDN; lãnh đạo của 18 trường nghề trực thuộc Bộ NN&PTNT; các đồng chí đại diện Cục, Vụ, Văn phòng của Bộ NN&PTNT, TCDN.

Bộ NN&PTNT đã phê duyệt chiến lược phát triển trường của 34 trường ĐH, CĐ, TCCN, CĐN, TCN trực thuộc trong tổng số 39 trường thuộc Bộ, ngành. Chiến lược phát triển trường có 10 hợp phần: Nâng cấp trường; Phát triển đào tạo; Phát triển tổ chức, nguồn nhân lực;  Phát triển cơ sở vật chất;  Phát triển nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển người học; phát triển tài chính, tiền lương; phát triển CNTT; Phát triển kiểm định chất lượng và Chiến lược phát triển hợp tác quốc tế. Trong 3 năm đầu thực hiện Chiến lược, hầu hết các trường đã hoàn thành khoảng 70-80% giai đoạn 1 và đang bước vào thực hiện giai đoạn 2.

Đã có 6 trường TCN được nâng cấp lên trường CĐN. Trong hệ thống 39 trường thuộc Bộ có 17 trường CĐN, 2 trường TCN, 2 trường cán bộ quản lý, 3 trường đại học, 11 trường cao đẳng, 4 trường TCCN.

Trong đó, trường CĐN Cơ Khí Nông nghiệp được lựa chọn đầu tư đào tạo 5 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế và 1 nghề trọng điểm cấp độ ASEAN theo QĐ số 826/ QĐ – LĐTB XH. Theo đề nghị của Bộ, Bộ LĐTB & XH cũng đang dự kiến lựa chọn đầu tư cho 3 trường CĐN thuộc Bộ trở thành trường dạy nghề chất lượng cao trong giai đoạn 2013 – 2015 (trường CĐN Cơ khí Nông nghiệp, trường CĐN Cơ giới Ninh Bình và trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ).

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Cục trưởng TCDN Dương Đức Lân đã đưa ra nhóm 4 tiêu chí lựa chọn trường dạy nghề chất lượng cao: (1) Trong 3 năm trở lại đây những nghề đó tuyển sinh đúng hay chưa?; (2) Thi giáo viên giỏi từ năm 2001 đến nay; (3) Thi học sinh giỏi cấp quốc gia, ASEAN và quốc tế (Nhất, Nhì, Ba); (4) Đã kiểm định chất lượng.

Phương thức lựa chọn nghề chất lượng cao: Tổng cục Dạy nghề sẽ lựa chọn danh mục nghề trong danh sách nghề đã được Bộ NN&PTNT duyệt, chứ không áp đặt nghề. Tổ chức bầu chọn công khai trên website của TCDN: Tất cả các Vụ, đơn vị của TCDN sẽ chọn trong danh sách 80 trường (danh sách dài) chọn ra 50 trường (danh sách ngắn); Ban lãnh đạo Tổng cục sẽ chọn ra 40 trường.

Hội nghị cũng nghe ý kiến tham luận của lãnh đạo các trường về những khó khăn trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển trường.

Kết luận Hội nghị, thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa xác định khâu đột phá quan trọng trong chiến lược phát triển trường trực thuộc Bộ là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giỏi đạt chuẩn có kỹ năng tay nghề cao. Các trường phải quan tâm đến môi trường giáo dục theo hướng minh bạch, dân chủ, công khai. Phát triển theo hướng chuẩn hóa (Giáo viên, Cán bộ quản lý, giáo án, CSVC), Xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo và phát triển nhân lực đầu ra.

 

 

 

Additional information