Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Họp Hội đồng trường phiên thứ 7

Chiều ngày 12/1/2015, đã diễn ra phiên họp thứ 7 của Hội đồng trường khóa 1 nhiệm kỳ 2013 - 2018, tham gia phiên họp có đầy đủ 15 đồng chí trong Hội đồng trường, đồng chí Phạm Ngọc Vinh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp.

 Đây là phiên họp đầu tiên của năm 2015 được xem là một phiên họp quan trọng nhằm đánh giá, tổng kết các hoạt động của nhà trường trong năm vừa qua và bàn về phương hướng hoạt động của nhà trường trong năm tới, sau phần khai mạc phiên họp, đại diện các Ban của Hội đồng trường báo cáo những kết quả đã đạt được trong năm 2014 và phương hướng hoạt động trong năm 2015, tại phiên họp đã chỉ ra những việc đã làm được, chưa làm được và giải pháp thực hiện cho năm tới.

Toàn cảnh phiên họp

 Cũng tại đây Hội đồng trường đã nhất trí thông qua Nghị quyết về mục tiêu và giải pháp công tác chủ yếu của trường năm 2015. Trong đó đã chỉ ra một số công việc nổi bật như: Tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của nhà trường  (20/10/1960-20/10/2015) vào tháng 11/2015; tuyển dụng cán bộ, giáo viên vào biên chế do trường tự lo quỹ lương theo chỉ tiêu được Bộ giao; xây dựng Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ giáo viên năm 2015 (bao gồm cả đào tạo tin học, ngoại ngữ); đưa công tác quản lý theo tiêu chuẩn 5S vào áp dụng tại xưởng X11; X23; lập và trình Bộ phê duyệt Dự án ứng dụng CNTT, số hóa và mô phỏng trong hoạt động đào tạo; vận hành Đề án đổi mới hoạt động của Trung tâm ĐT&SHLX; tham dự Hội giảng toàn quốc năm 2015 tại Đà Nẵng; Bồi dưỡng thí sinh dự thi tay nghề thế giới và kiểm định chất lượng trường lần 2.

 

                                                                         Tin/ảnh: Nam Toàn

 

 

 

Additional information