Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Ngày 13/12/2014, tại Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp, Trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đảng bộ trường CĐN CKNN tổ chức khai giảng lớp Trung cấp chính trị - Hành chính năm 2014-2015.

 Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có ThS Nguyễn Xuân Thăng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị; NGƯT-ThS Nguyễn Văn An - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường CĐN CKNN; các đồng chí trong Ban Giám hiệu và 51 học viên tham gia lớp học là trưởng, phó, tổ trưởng các đơn vị trong nhà trường.

Khoá học kéo dài trong 2 năm (năm 2014 đến năm 2015) Học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế, văn hóa, đối ngoại, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể; những vấn đề về quốc phòng an ninh…Từ đó củng cố thêm niềm tin, lý tưởng vào Đảng, vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.

Thạc sỹ Nguyễn Xuân Thăng phát biểu khai giảng lớp học

Thạc sỹ Nguyễn Xuân Thăng - Phó Hiệu trưởng trường chính trị, phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí khẳng định vai trò quan trọng của công tác cán bộ và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong điều kiện các học viên, vừa làm vừa học gặp nhiều khó khăn, nhưng đồng chí tin rằng, các học viên sẽ khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ học tập, vận dụng vào thực tiễn công tác ở cơ quan đơn vị có hiệu quả những kiến thức đã được học.

NGƯT-ThS Nguyễn Văn An phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT-ThS Nguyễn Văn An yêu cầu các đồng chí học viên phải nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học và nhà trường đề ra, luôn đoàn kết guơng mẫu và tích cực trong học tập và công tác chuyên môn. Đối với Ban chỉ đạo lớp học, Trung tâm Bồi duỡng chính trị cần phải làm tốt công tác quản lý chặt chẽ lớp học, phấn đấu xây dựng lớp học đoàn kết, có kỷ luật, gương mẫu trong rèn luyện và học tập, đồng thời thông tin, báo cáo  kịp thời với nhà trường về tình hình của học viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để học viên học tập, hoàn thành tốt chương trình, nội dung khóa học đề ra.

                                                                                                 Nam Toàn

 

 

 

 

Additional information