Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Đánh giá nội bộ công tác vận hành hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Ngày 04 và 05/11/2014, đơn vị thường trực ISO nhà trường phối hợp với đơn vị tư vấn (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) đã tiến hành đánh giá nội bộ lần 1 việc vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

 Tại phiên khai mạc Ths Phạm Ngọc Vinh - Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, qua đợt đánh giá này nhằm ghi nhận và tìm kiểm những điểm không phù hợp để từ đó tìm ra nguyên nhân gốc dễ và đưa ra hành động khắc phục phù hợp giúp cho hệ thống hoạt động có hiệu quả và đồng chí đề nghị các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu và minh chứng giúp cho đoàn đánh giá đạt được hiệu quả tốt trong quá trình đánh giá.


Ths Phạm Ngọc Vinh phát biểu tại buổi khai mạc

Tại phiên khai mạc, Ông Hoàng Anh thay mặt Trung tâm QLCL trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã trao chứng chỉ đánh giá nội bộ cho 22 đánh giá viên của nhà trường đã hoàn thành khóa học đánh giá viên nội bộ vào tháng 8/2014.

Kết thúc buổi khai mạc đoàn đánh giá viên nội bộ chia thành 2 đoàn đánh giá các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường theo kế hoạch.                                 

                                                                            Tin/ảnh: Nam Toàn

Additional information