Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Hội nghị chủ trương đầu tư phát triển 8 trường Cao đẳng nghề thuộc Bộ NN&PTNT thành trường Chất lượng cao đến năm 2020

Ngày 17 và 18/9/2014, tại trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp, Bộ NN&PTNT đã long trọng tổ chức Hội nghị chủ trương đầu tư phát triển 8 trường Cao đẳng nghề thuộc Bộ NN&PTNT thành trường Chất lượng cao đến năm 2020.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có TS. Trần Thanh Nam - Thứ Trưởng Bộ NN&PTNT; đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ NN&PTNT và Hiệu trưởng của 8 trường Cao đẳng nghề được lựa chọn đầu tư trở thành trường chất lượng cao đến năm 2020.

 Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện của 8 trường thông qua báo cáo đề án xây dựng trường chất lượng cao đến năm 2020, báo cáo đã nêu lên được thực trạng đào tạo nghề của các trường trong giai đoạn hiện nay và các điều kiện cần thiết để thực hiện đề án trường nghề chất lượng cao.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhạn - Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ NN&PTNT phát biếu tại hội nghị

Sau khi nghe đại diện các trường báo cáo đề án, đồng chí Nguyễn Minh Nhạn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ NN&PTNT đề nghị các trường ngay sau đây rà soát lại đề án theo đúng mẫu hướng dẫn của Tổng cục Dạy nghề và theo yêu cầu của Bộ NN&PTNT với các nội dung chính về đánh giá thực trạng theo 6 tiêu chí trường nghề chất lượng cao; xác định nghề theo 3 nhóm nghề (nghề trọng điểm; nghề được ưu tiên và nhóm nghề khác); xác định quy mô tuyển sinh và quy mô đào tạo; rà soát lại danh mục đầu tư và xác định rõ thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư và nguồn vốn. Các trường hoàn thiện báo cáo và gửi về Bộ trước ngày 23/9/2014. Cũng tại đây đồng chí Vụ trưởng Vụ TCCB đề nghị các Cục; Vụ; Viện tham mưu cho Bộ trong việc ưu tiên đầu tư cho 8 trường nghề chất lượng cao để nguồn vốn đầu tư không dàn trải và đồng thời đề nghị Bộ giao cho Ban quản lý dự án Bộ nông nghiệp đề xuất dự án ODA cho 8 trường nghề chất lượng cao.   

Thứ Trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại hội nghị

 Hiệu trưởng của 8 trường nghề chất lượng cao cùng lãnh đạo Bộ NN&PTNT 

Kết luận Hội nghị Thứ Trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị các trường bám sát vào Quyết định 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 và yêu cầu các trường bổ sung phần dự báo nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề Chất lượng cao giai đoạn 2015-2020 vào báo cáo tóm tắt, đưa ra các giải pháp về công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng dạy nghề, về cơ sở vật chất, liên kết với doanh nghiệp và vấn đề hợp tác quốc tế, đồng thời đề nghị các trường rà soát, điều chỉnh lại nguồn kinh phí đề xuất trong báo cáo để đảm bảo tính khả thi trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Thứ trưởng cũng yêu cầu 8 trường Cao đẳng nghề chất lượng cao cần phải xem xét xây dựng nghề thuộc ngành nông nghiệp trở thành nghề trọng điểm.

Sau khi được Chính phủ phề duyệt đề án, giao cho Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch thực hiện đề án trong đó nêu rõ Bộ NN&PTNT và các trường sẽ làm gì, vào giai đoạn nào...

                                                                                Tin/ảnh: Nam Toàn

 

 

 

 

Additional information