Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Sáng 13/9/2014, tại Hội trường Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp đã diễn ra Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), tham dự Hội nghị có NGƯT. Ths Nguyễn Văn An - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ trường cùng đông đủ các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ nhà trường.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên Lê Văn Hảo - Trưởng khoa Chính trị truyền đạt, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 gồm: Nghị quyết về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

 Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí  Nguyễn Văn An - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy yêu cầu: Các Chi bộ Đảng tiếp thu, triển khai nghiêm túc về quan điểm phát triển, các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá XI) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh sinh viên, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Trên cơ sở đó, ban hành chương trình hành động sát với nhiệm vụ thực tế, chú ý đến các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”…/.

                                                                                                 Tin, ảnh: Nam Toàn

 

 

 

Additional information