Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)

Sáng ngày 20/01/2014, Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Tham dự Hội nghị có NGƯT.Ths Nguyễn Văn An - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu cùng đông đủ tập thể HĐSP Nhà trường.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên Lê Văn Hảo - Trưởng khoa CTNN giới thiệu, quán triệt và triển khai các chuyên đề: Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.


Đồng chí Nguyễn Văn Tính - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khai mạc Hội nghị

 Báo cáo viên Lê Văn Hảo báo cáo trước Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, NGƯT.Ths Nguyễn Văn An nêu rõ: Những nội dung quan trọng tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 là cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Các Nghị quyết, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 8 không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài và có tầm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

NGƯT.Ths Nguyễn Văn An - Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghi

Bí thư Đảng uỷ yêu cầu sau khi Hội nghị này từng cán bộ, đảng viên phấn đấu tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế yếu kém, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Cán bộ, viên chức và người lao động trong Nhà trường.

                                                                                                          Tin, ảnh: Nam Toàn

Additional information