Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Họp Hội đồng trường lần thứ 3

Sáng ngày 02/01/2014, Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp tổ chức phiên họp lần thứ 3 dưới sự chủ trì của Ths. Phạm Ngọc Vinh – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường cùng với sự có mặt đông đủ của các thành viên Hội đồng.

 Tại phiên họp các thành viên đã cùng thông qua báo cáo kết quả công tác điều hành Nhà trường trong thời gian vừa qua và dự thảo kế hoạch công tác của Hội đồng trường năm 2014. Cũng tại đây các thành viên Hội đồng thảo luận, góp ý cho Dự thảo Báo cáo Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Dự thảo quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ năm 2014.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thảo luận thẳng thắn tích cực của các thành viên, đồng thời tiếp thu các ý kiến của các thành viên và sẽ điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu, mục tiêu chiến lược đặt ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nội bộ, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

Toàn cảnh phiên họp

Kết thúc phiên họp Hội đồng đã thống nhất các nội dung cần thực hiện trong năm 2014: Kiện toàn cán bộ quản lý cho các đơn vị, thống nhất về nhu cầu tuyển dụng bổ sung cán bộ viên chức thay thế cho số cán bộ đã nghỉ hưu và chuyển công tác, thống nhất các chỉ tiêu về tuyển sinh và đào tạo, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác Quốc tế và thành lập mới phòng Nghiên cứu Khoa học và hợp tác quốc tế, đổi tên phòng Quản lý học sinh sinh viên thành phòng Công tác học sinh sinh viên, thống nhất việc phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí cho các hoạt động của Nhà trường trong năm 2014.

Phiên họp đã diễn ra thành công tốt đẹp.

                                                                                                           Tin, ảnh: Nam Toàn

 

 

 

 

 

Additional information