Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Đề án Phát triển Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp thành trường dạy nghề trình độ cao đạt chuẩn quốc tế

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân về việc xây dựng đề án Phát triển trường dạy nghề trình độ cao đạt chuẩn quốc tế, Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp đã xây dựng bản đề án trình Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Lao động - TB & XH. Đề án của Trường đã được hai Bộ hoàn toàn thống nhất chủ trương tại văn bản số 3614/BNN-TCCB ngày 04/11/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và văn bản số 4647/LĐTBXH-TCDN ngày 07/12/2009.

 

Additional information