Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Ngày 15/5/2010, Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Về dự Đại hôi có đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó bí thư Huyện Uỷ - Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên; đồng chí Nguyễn Xuân Tửu, thường vụ Huyện uỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên và đoàn đại biểu của Huyện uỷ Bình Xuyên; PGS.TS Phạm Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ cùng đoàn đại biểu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tham dự Đại hội là toàn thể hơn 80 đảng viên của Đảng bộ.

Sau phần khai mạc, toàn thể Đại hội đã được nghe dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng uỷ lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2005 - 2010) trình trước Đại hội và phương hướng nhiệm kỳ 2010 - 2015 do đồng chí Nguyễn Văn An - Bí thư Đảng uỷ lần thứ XXII trình bày. Phần thảo luận được diễn ra sôi nổi với các ý kiến đại diện cho 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường.

Đại diện Huyện uỷ Bình Xuyên, đồng chí Nguyễn Xuân Tửu, thường vụ Huyện uỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên và PGS.TS Phạm Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đại diện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã bầu ra được BCH Đảng uỷ lần thứ XXIII với 13 đồng chí, là những đại diện ưu tú nhất của Đảng bộ để lãnh đạo Nhà trường trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Cũng tại Đại hội, đã bầu 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đảng bộ huyện Bình Xuyên lần thứ XII

(Kết quả bầu các chức danh, phân công nhiệm vụ và bầu Ủy ban kiểm tra tại phiên họp thứ nhất của BCH Đảng ủy lần thứ XXIII ngày 17/5/2010)

Sau hơn 6 giờ làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp lần thứ XXIII đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, nghị quyết và chương trình hành động nhiệm kỳ 2010 -2015. Toàn thể Đảng bộ nhất trí một lòng để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội lần thứ XXIII và Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2009 - 2015.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI

Các đồng chí lãnh đạo huyện Bình Xuyên về dự Đại hội

Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội

 

Additional information