Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp họp phiên thứ 2

Vào hồi 09h00 sáng ngày 10/10/2013 tại phòng họp, Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp đã tiến hành họp phiên thứ 2, tham dự buổi họp có: NGƯT. Ths Nguyễn Văn An – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng đông đủ 15 thành viên trong Hội đồng.

Tại buổi họp các thành viên đã được nghe công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp khóa 1, do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Thu ký ngày 30/9/2013. Theo đó đồng chí Phạm Ngọc Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường, NGƯT. Ths Nguyễn Văn An – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng trường. Cũng tại đây các thành viên trong Hội đồng đã thống nhất và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Dự thảo Qui chế Hoạt động của Hội đồng trường khóa 1 (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

2. Dự thảo Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp giai đoạn 2009 - 2020 (bổ sung sửa đổi lần thứ nhất).

3. Dự thảo Điều lệ trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp (bổ sung sửa đổi lần thứ nhất).

4. Cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ của Hội đồng trường khóa 1

5. Báo cáo nội dung Quy chế dân chủ ở cơ sở của trường CĐN CKNN

Hội đồng trường biểu quyết thông qua dự thảo

Các thành viên Hội đồng trường

Hội đồng đã thống nhất thành lập 04 Ban trực thuộc Hội đồng và phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

TT

CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỨC VỤ

I

BAN THƯỜNG TRỰC  (Quản trị chiến lược, nhân sự, tài chính và tài sản)

 

1

Phạm Ngọc Vinh

Trưởng ban

2

Nguyễn Văn An

Phó Trưởng ban

3

Lê Chí Dũng

Ủy viên

4

Phạm Thị Lan Phương

Ủy viên

II

BAN QUẢN TRỊ CÁC VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO

 

1

Phạm Tố Như

Trưởng ban

2

Phan Huy Hoàng

Phó Trưởng ban

3

Đỗ Viết Tuấn                                      

Ủy viên

4

Nguyễn Đức Nam

Ủy viên

III

BAN QUẢN TRỊ QUAN HỆ VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI HỌC NGHỀ

 

1

Trương Đức Thiệp

Trưởng ban

2

Nguyễn Văn Tính

Phó Trưởng ban

3

Vũ  Thị Nhinh

Ủy viên

4

Nguyễn Xuân Thủy

Ủy viên

IV

BAN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ THỰC HIỆN QUI CHẾ DÂN CHỦ

 

1

Lê Đức Quảng

Trưởng ban

2

Lâm Sơn Hùng

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Trung Mười

Ủy viên

                                                                                    Tin, ảnh: Nam Toàn

Additional information