Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Hội nghị công chức - viên chức và người lao động năm 2017 trường CĐN Cơ khí nông nghiệp

     Trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới 2017. Ngày 7/01/2017, Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp đã long trọng tổ chức Hội nghị Công chức - Viên chức & Người lao động năm 2017. Tham dự hội nghị có đầy đủ 262 Cán bộ, Công chức - Viên chức & Người lao động trong toàn trường.

     Mở đầu là các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị của đội văn nghệ nhà trường. 

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

     Thay mặt cho chủ tịch đoàn, ThS Phạm Ngọc Vinh - Q.Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu khai mạc hội nghị và thông qua tóm tắt dự thảo báo cáo Hội nghị CC,VC & NLĐ và các văn kiện khác. Dự thảo đã đánh giá một cách sâu sắc những thuận lợi, khó khắn, kết quả đạt được và những điểm tồn tại của các mặt công tác toàn trường trong năm 2016.

 ThS Phạm Ngọc Vinh – Q.Hiệu Trưởng, phát biểu khai mạc và thông qua tóm tắt dự thảo báo cáo Hội nghị

     Hội nghị cũng đã thống nhất đưa ra những mục tiêu và phương hướng thực hiện để đạt được những mục tiêu trong năm 2017.

     Tiếp theo, ThS Lê Đức Quảng, đại diện CĐ trường báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị trong trường và thông qua ý kiến giải trình của lãnh đạo nhà trường.

ThS Lê Đức Quảng – Chủ Tịch CĐ trường, Thông qua báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị trong trường

     Phần thảo luận tại hội nghị với sự điều hành của chủ tịch đoàn đã diễn ra hết sức sôi nổi và tập trung, đại diện các đơn vị trong trường đã có những ý kiến thảo luận tại hội nghị. Khoa Cơ giới với những ý kiến “Làm sao để phát triển nghề: Vận hành và sửa chữa máy nông nghiệp”; Khoa Điện tử - Điện lạnh với “Nâng cao chất lượng đào tạo các nghề trình độ Quốc tế”; Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo lái xe đi đôi với nâng cao đời sống của CB-GV trung tâm”; Phòng quản trị đời sống với tham luận “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh toàn trường” …v.v. Thay mặt chủ tịch đoàn và lãnh đạo nhà trường, ThS Phạm Ngọc Vinh đã có những ý kiến giải trình và kết luận về các ý kiến tham luận của các đơn vị tại hội nghị. 

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị (Từ trái qua phải: ThS Trần Thu Huyền – Trưởng ban nữ công; ThS Phạm Ngọc Vinh – Q.Hiệu Trưởng; ThS Lê Đức Quảng – Chủ tịch CĐ trường)

     Cuối cùng, thay mặt cho Thư ký hội nghị, ThS Nguyễn Văn Thông đọc thông qua nghị quyết Hội nghị, toàn thể hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua Quyết nghị với tỷ lệ nhất trí 100%.

     Sau một buổi làm việc tích cực và hiệu quả, Hội nghị Công chức - Viên chức & Người lao động Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp đã thành công tốt đẹp.

 

Tin, ảnh: Ngọc Dũng

Additional information