Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Đảng bộ Trường CĐN CKNN học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị TW 7 khóa XI của Đảng

Sáng ngày 24/8/2013, Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) cho hơn 200 cán bộ, đảng viên của nàh trường.

Tham dự Hội nghị có NGƯT. Ths Nguyễn Văn An – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, cùng đông đủ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn trường. Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Hảo – Trưởng khoa Chính trị - Ngoại ngữ truyền đạt một số nội dung cơ bản của nghị quyết gồm các chuyên đề: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Ngoài ra Hội nghị còn được nghe báo cáo sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) và công tác quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị; Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng chí: Lê Văn Hảo truyền đạt một số nội dung cơ bản của nghị quyết

Sau khi Hội nghị được quán triệt, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu các chi bộ cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TƯ 7 (Khóa XI) bảo đảm chặt chẽ, sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của từng Phòng, Khoa, Trung tâm nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động cho mỗi cán bộ, Đảng viên trong nhà trường.

                                                                                      Tin, ảnh: Nam Toàn

Additional information