Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Thông báo về việc Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phạm Thị Lan Phương về đề tài: “Nghiên cứu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 62 31 01 05

Dưới dự hướng dẫn của:

GS.TS. Nguyễn Văn Song

Thời gian: 8h30' ngày 09 tháng 12 năm 2015
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

Additional information