Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường CĐN Cơ khí nông nghiệp

Ngày 21/3/2013, BCH Hội Sinh viên trường Cao đẳng Nghề cơ khí nông nghiệp tổ chức đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2013-2015. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh. Tới dự, có đồng chí Trần Việt Cường, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 21/3/2013, BCH Hội Sinh viên trường Cao đẳng Nghề cơ khí nông nghiệp tổ chức đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2013-2015. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh. Tới dự, có đồng chí Trần Việt Cường, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện Hội Sinh viên Việt Nam, NGƯT. Ths Phạm Tố Như, Phó Hiệu trưởng nhà trường và 150 sinh viên đại diện cho đoàn viên thanh niên của trường.

Nhiệm kỳ 2011-2013, Hội Sinh viên trường Cao đẳng Nghề cơ khí nông nghiệp thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, truyền thống đạo đức, lối sống, định hướng lý tưởng và xây dựng nếp sống văn hóa trong sinh viên. Luôn đồng hành với sinh viên trong thi đua học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ tìm kiếm thông tin về việc làm. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” nhằm tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên tự rèn luyện, học tập, trau dồi lý tưởng, từng bước đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội; phát huy tinh thần xung kích tình nguyện với các hoạt động như “Ngày thứ 7 tình nguyện” “Ngày chủ nhật xanh” gắn với các hoạt động hiến máu nhân đạo, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chung sức cùng cộng đồng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2015, BCH Hội Sinh viên trường CĐ Nghề cơ khí nông nghiệp xây dựng 4 chương trình hành động của tuổi trẻ, đó là: tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hành động vì môi trường văn hóa lành mạnh, không có ma túy và TNXH; học tập, rèn luyện tay nghề và tập sự nghiên cứu khoa học, lập thân lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng. Phấn đấu 100% thanh niên không mắc TNXH; 10-20% sinh viên tham gia thi tay nghề giỏi cấp khoa, 3-5% sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học; tình nguyện hiến trên 300 đơn vị máu; giới thiệu 20 sinh viên ưu tú cho tổ chức Đảng kết nạp.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường CĐ nghề Cơ khí nông nghiệp đã bầu 21 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2013-2015 và bầu 36 đại biểu đi dự đại hội Hội Sinh viên tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Vũ được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Sinh nhiệm kỳ 2013-2015.

Additional information