Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lễ Bế giảng, phát bằng và tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên khóa 54CĐN

 
 
 
 
 
Thông báo
Về chương trình Lễ Bế giảng, phát bằng và tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên khóa 54CĐN
Căn cứ Kế hoạch tốt nghiệp số 175 /2017/KH-ĐT, phòng Đào tạo kính chuyển các đơn vị chương trình tổ chức Lễ Bế giảng, phát bằng và tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên khóa 54CĐN.
- Thời gian tổ chức: từ 07h30p, thứ 5 ngày 15/06/2017 tại Hội trường lớn Nhà trường.
- Chương trình có sự tham dự của: Ban Giám Hiệu, Lãnh đạo các đơn vị, giáo viên, sinh viên tốt nghiệp và các doanh nghiệp tuyển dụng.
Kính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai kế hoạch tới giáo viên và sinh viên tốt nghiệp đến tham dự đầy đủ, đúng giờ để chương trình thành công tốt đẹp.
Trân trọng!

Additional information