Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Thông báo về sự cố mạng internet

 

 

 

Thông báo

Về sự cố suy hao đường truyền internet

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo tới các đơn vị phòng khoa trong toàn trường về sự cố suy hao đường truyền internet của nhà trường dẫn đến kết nối internet bị chậm. Chúng tôi đã thông báo Viettel và sẽ xử lý trong chậm nhất trong 6 giờ tới.

Additional information