Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Thông báo về việc Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

 

   

   Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Thành Trung về đề tài: “Nghiên cứu chuyển đổi động cơ xăng sang sử dụng CNG và nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu”

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã số: 62520116

Thời gian: 9h00' ngày 31 tháng 03 năm 2017

Địa điểm: Trường đại học Bách khoa Hà Nội

Additional information