Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Thông báo kế hoạch nghiệm thu đề tài năm học 2016 - 2017

Attachments:
Download this file (kehoach.doc)kehoach.doc

     Kính gửi: Ban giám hiệu; Trưởng các đơn vị và thành viên Hội đồng khoa học!

Thường trực Hội đồng khoa học dự thảo kế hoạch triển khai và nghiệm thu đề tài, sáng kiến năm học 2016-2017. Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị và các thành viên của Hội đồng khoa học xem và có ý kiến góp ý trước khi trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt.
Moi ý kiến xin gửi về thường thực Hội đồng khoa học trước ngày 17/02/2017

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 

 

Additional information