Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Thông báo tình trạng máy tính nhiễm virus "Adylkuzz"

 

THÔNG BÁO

Về việc máy tính bị nhiễm Virus "Đào tiền ảo"

Sau khi nhận phản ảnh của các đơn vị về việc máy tính không thể truy cập các tài nguyên dùng chung được chia sẻ, máy tính hoạt động chậm...Trung tâm Thông tin - Thư viện đã tiến hành kiểm tra các máy tính và tìm nguyên nhân. Sau kiểm tra, chúng tôi phát hiện thấy các máy tính có hiện tượng trên đang bị nhiễm virus Adylkuzz (Một loại virus sử dụng tài nguyên của máy tính người dùng để đào tiền ảo). Loại virus này chiếm dụng tài nguyên mạng, tài nguyên máy tính để đào tiền ảo, khiến cho các máy tính có hiệu suất sử dụng CPU luôn đạt ngưỡng 100%, ngăn chặn các máy tính sử dụng tài nguyên dùng chung (file chia sẻ, máy in dùng chung...).

Để khắc phục những máy tính đã bị nhiễm virus, đề nghị người dùng hãy cài đặt phần mềm diệt virus và cập nhật dữ liệu virus mới nhất, thực hiện quét toàn bộ máy tính.

Để phòng tránh cho những máy tính chưa bị nhiễm virus, đề nghị người dùng thực hiện theo các hướng dẫn trong văn bản đính kèm.

 

 

 

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

BCH ĐOÀN TỈNH VĨNH PHÚC

***

Số 517- KH/TĐTN-TG

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP


        Tam Hợp, ngày 20 tháng 9  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Trực tuyến trên mạng Internet năm 2017

--------------------------------

           

          Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến HSSV nhà trường về Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Nghề Cơ khí nông nghiệp, tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trực tuyến trên mạng Internet năm 2017 cho HSSV với các nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

          1. Mục đích:

          - Góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận chính trị cơ bản, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

          - Thông qua cuộc thi nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ; Gắn việc học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ở các cấp bộ Đoàn.

          - Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn; Thông qua  việc nắm chắc các vấn đề lý luận, cán bộ, HSSV vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn lao động, công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hiến kế cho công tác Hội và phong trào Đoàn thanh niên nhà trường.

2. Yêu cầu:

          - Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận chính trị cơ bản với thi, tìm hiểu, kiểm tra kiến thức; Nội dung và hình thức thi phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tiễn của địa phương.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC:

          1. Nội dung:

1.1. Đối tượng: HSSV trường Cao đẳng Nghề Cơ khí nông nghiệp.

1.2. Thời gian:

- Cuộc thi được triển khai bắt đầu từ ngày 01/7/2017đến hết ngày15/11/2017.

- Tổ chức tổng kết và trao giải: Dự kiến,  tháng01năm2018.

 

1.3. Nội dung thi:

- Tìm hiểu kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn sinh hoạt, học tập, lao động, công tác của cán bộ Đoàn, ĐVTN; Cụ thể hóa các nội dung và nhiệm vụ công tác; Gắn việc học tập, quán triệt với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn.

2. Hình thức:

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trên mạng Internet. ĐVTN tham gia cuộc thi bằng cách trả lời các câu hỏi do Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đăng trên Website Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc (http://tinhdoan.vinhphuc.gov.vn).

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: (Giải tập thể).

+ 01 Giải Nhất:                2.000.000 đ.

+ 02 Giải Nhì:                  1.500.000 đ

+ 03 Giải Ba:                    1.000.000 đ     

+ 05 Giải khuyến khích:   500.000 đ 

Nơi nhận:

- BGH nhà trường

- Các phòng khoa

- Hội Sinh viên

- Lưu: Hội Sinh viên nhà trường

TM. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI

 

 

 

 

 

 

Kim Tiến Dũng

 

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

 

 

 

 

Tin/Ảnh: Kim Tiến Dũng

Các tiêu chuẩn đạt Danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.

Các tiêu chuẩn đạt Danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.

Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Phúc xin gửi đến các bạn sinh viên trong toàn tỉnh tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm 2017, là sinh viên Vĩnh Phúc chúng ta cùng cùng cố gắng đạt các tiêu chuẩn đề ra để thành Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh bạn nhé.

Giới thiệu các tiêu chuẩn đạt Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh.

Tuổi trẻ Vĩnh Phúc giới thiệu các tiêu chuẩn đạt Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh.

Tuổi trẻ Vĩnh Phúc xin gửi đến các bạn học sinh các trường giáo dục nghề nghiệp đào tạo hệ trung cấp nghề trên toàn tỉnh tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh. Chúng ta cùng cùng cố gắng đạt các tiêu chuẩn đề ra để đạt danh hiệu  “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh bạn nhé.

Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ của Thầy giáo Nguyễn Xuân Thủy

THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

 

Thực hiện Quyết định của  Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phòng Sau đại học tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Xuân Thủy về đề tài: “Quản lí đào tạo theo chuẩn đầu ra của các trường cao đẳng nghề thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 62.14.01.14

Thời gian: 8h30' ngày 29 tháng 08 năm 2017

Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận án, tầng 2 nhà Thư viện, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

Thông báo chương trình Đại hội Công đoàn trường

Thông báo

Đại hội công đoàn trường

Thời gian: 7h00 ngày 20 tháng 8 năm 2017

Địa điểm: Hội trường lớn

Thành phần: Cán bộ, viên chức & người lao động toàn trường (trong biên chế & HDDH)

Lễ Bế giảng, phát bằng và tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên khóa 54CĐN

 
 
 
 
 
Thông báo
Về chương trình Lễ Bế giảng, phát bằng và tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên khóa 54CĐN

Thông báo về sự cố mạng internet

 

 

 

Thông báo

Về sự cố suy hao đường truyền internet

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo tới các đơn vị phòng khoa trong toàn trường về sự cố suy hao đường truyền internet của nhà trường dẫn đến kết nối internet bị chậm. Chúng tôi đã thông báo Viettel và sẽ xử lý trong chậm nhất trong 6 giờ tới.

Additional information