Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lấy ý kiến cán bộ giáo viên trong toàn trường về Dự thảo Bộ luật Dân sự

Thông báo về việc Lấy ý kiến Cán bộ giáo viên trong toàn trường về Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
Mọi ý kiến xin gửi về phòng TCHC, hạn cuối nhận ý kiến góp ý là ngày 25/03/2015.

Additional information