Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 02/10-08/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 40 năm 2017 - Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(09/10/2017)

*

 

   

* Dự khai giảng lớp giáo viên dạy lái xe

08h00 - Hội trường lớn 

Đ/c Trương Đức Thiệp  Lãnh đạo phòng TCHC, TT ĐT&SHLX, giáo viên tham dự lớp gv dạy lái xe 
*      

* Họp mặt đoàn tham gia Hội giảng

16h00 - phòng họp T2 - NHB 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh BGH, Ban cố vấn, giáo viên tham gia Hội giảng, trưởng các đơn vị có giáo viên tham dự Hội giảng, Lãnh đạo phòng Đào tạo, TCHC, TCKT

*

     

 

     

 

Thứ 3
(10/10/2017)

* Dự khai mạc Hội giảng tỉnh

08h00- Trường CĐN Vĩnh Phúc 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh  BGH, đoàn tham gia Hội giảng 

* Tham gia Ban chỉ đạo Hội giảng tỉnh

 Từ ngày 10/10-13/10- Vĩnh Yên Đ/c Phạm Tố Như   

* Dự nghe các bài giảng tại Hội giảng

ngày 10,11/10  Đ/c Phạm Thị Lan Phương   

     

* Đi công tác

 08h00 - Sở GTVT Đ/c Trương Đức Thiệp   

 

   

* Dự Khai giảng các lớp Trung cấp nghề

 14h00 - Vĩnh Tường

 Đ/c Trương Đức Thiệp

 TT TS&PTQHDN

 

 

 

Thứ 4
(11/10/2017)

 

 

 

     

*

     

 

   

 

 

 

 

   

Thứ 5
(12/10/2017)

*

     

*

   

 

     

*

     

     

*  

 

   

Thứ 6
(13/10/2017)

* Họp Hội đồng trường (chuyển sáng thứ 2 ngày 16/10)

 08h00 - Phòng họp T2 - NHB  Đ/c Phạm Tố Như  Thành viên Hội đồng trường

*  

     

* Giao ban trường (chuyển sáng thứ 2 ngày 16/10)

 09h00 - Phòng Họp T2 - NHB Đ/c Phạm Ngọc Vinh  BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể 

     

* Dự Bế mạc Hội giảng tỉnh

 14h00 - Trường CĐN Vĩnh Phúc

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh

BGH, Đoàn tham gia Hội giảng

     

Thứ 7
(14/10/2017)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (15/10/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

Additional information