Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 11- năm 2017 (từ ngày 20/03/2017-26/03/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 31 năm 2017 - Từ ngày 07/08/2017 đến ngày 13/08/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(07/08/2017)

 

   

* Đi công tác

 07h00- Hà Nội

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 

 

 

 

* Làm việc tại Tòa án huyện BX

 09h00- Bình Xuyên

 Đ/c Trương Đức Thiệp Đ/c Thao (Khoa Điện) 

 

   

*

 

 

 

 

Thứ 3
(08/08/2017)

* Đi công tác 

07h00- Hà Nội 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

Đ/c Lâm (TCKT); Đ/c Hiền (QTĐS) 

*

 

 

 

* Làm việc về công tác chuẩn bị thi tay nghề 

08h00- VP khoa Điện 

Đ/c Phạm Tố Như  Lãnh đạo khoa Điện 

 

 

 

* Làm việc về công tác chuẩn bị thi tay nghề

 15h00- VP khoa ĐT-ĐL

 Đ/c Phạm Tố Như
 Lãnh đạo khoa Điện tử - Điện lạnh

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(09/08/2017)

 

 

 

* Họp Hội đồng khoa học nhà trường

08h00- TT TT Thư viện  Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

 Hội đồng khoa học

 

 

 

Làm việc về công tác chuẩn bị thi tay nghề 

14h00- VP khoa Công nghệ ô tô 

Đ/c Phạm Tố Như 

Lãnh đạo khoa Công nghệ ô tô 

*

 

 

 

Làm việc về công tác chuẩn bị thi tay nghề 

15h30- VP khoa Cơ khí 

Đ/c Phạm Tố Như  

Lãnh đạo khoa Cơ khí 

Thứ 5
(10/08/2017)

 

 

 

 

* Làm việc tại công ty Jawa 

08h00- Công ty Jawa 

Đ/c Trương Đức Thiệp 

Đ/c Toàn (TTTS & PTQHDN) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Thứ 6
(11/08/2017)

 

   

 

 

 

     

* Giao ban tuần 

 14h00- Phòng họp T2-NHB

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể 

 

 

 

     

Thứ 7
(12/08/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (13/08/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 Chú ý: 

Additional information