Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 41 năm 2017(Từ ngày 16/10 - 22/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 41 năm 2017 - Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(16/10/2017)

 

   

Họp Hội đồng trường

  08h00 - Phòng họp T2 - NHB  Đ/c Phạm Tố Như  Thành viên Hội đồng trường
*      

Giao ban trường

  09h00 - Phòng Họp T2 - NHB  Đ/c Phạm Ngọc Vinh   BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể 

*

     

Họp rút kinh nghiệm Hội giảng Bộ, Tỉnh

  15h30- TT TTTV   Đ/c Phạm Ngọc Vinh  BGH, Trưởng, phó các đơn vị, các đ/c tham gia BGK, Ban cố vấn & các đồng chí tham gia đoàn Hội giảng Bộ, Tỉnh (trừ học sinh)

 

Thứ 3
(17/10/2017)

*

 

   
* Đi công tác  08h00 - Hà Nội, ngày 17,18/10  Đ/c Phạm Ngọc Vinh  
       

     

 

     

 

   

 

     

 

 

 

Thứ 4
(18/10/2017)

* Đi công tác

  08h00 - Hà Nội

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 Đ/c Hiền (QTĐS)

     

*

     

 

   

 

 

 

 

   

Thứ 5
(19/10/2017)

*

     

* Dự lễ khai giảng các lớp Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

08h00- Hòa Bình  Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

Đ/c Hoàng (Đào tạo), đ/c Cường (TTTS & PTQH DN), đ/c Tuấn (Khoa CNTT) 

* Làm việc với công ty CP Cơ khí, Xây dựng & Thương mại Đức Phát

 09h00- Phòng 303-NHB Đ/c Trương Đức Thiệp  Đ/c Thủy (Cơ khí) 

* Nghiệm thu thiết bị CTMT khoa ĐT-ĐL

 14h00- Khoa ĐTĐL   Đ/c Phạm Thị Lan Phương Đại diện phòng TCKT, QL TB &VT, khoa Điện tử - Điện lạnh 

     

*  

 

   

Thứ 6
(20/10/2017)

* Họp Hội đồng Sư phạm

 07h30 - Hội trường lớn  Đ/c Phạm Tố Như  BGH, Cán bộ, giáo viên toàn trường

*  

     
* Dự đại hội Tỉnh đoàn VP  08h00 - Vĩnh Yên  Đ/c Phạm Thị Lan Phương  

     

 

     

     

Thứ 7
(21/10/2017)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (22/10/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Additional information