Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 42- năm 2017 (từ ngày 23/10/2017 -29/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 42 năm 2017 - Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(23/10/2017)

 

   

* Họp nội dung đào tạo liên thông

14h00- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Tố Như BGH; Lãnh đạo phòng Đào tạo, TCKT, khoa CT-QP và các khoa có HS học liên thông 

*

     

 

   

 

 

   

 

     

 

Thứ 3
(24/10/2017)

 

   

* Dự Hội thảo của TCDN

08h00- Vĩnh Tường  Đ/c Phạm Ngọc Vinh   Đ/c Tuấn Anh (ĐBCL)

*

     

     

*  Đi công tác

Từ 15h ngày 24/10-29/10- Nha Trang  Đ/c Phạm Tố Như   

 

   

*

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(25/10/2017)

 

 

 

* Tham gia Hội đồng thi SHLX

07h30- TT ĐT &SHLX  Đ/c Trương Đức Thiệp  TT ĐT &SHLX 

*

 

 

 

* Họp Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Vĩnh Phúc

08h30- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh  BGH; trưởng, phó phòng TCHC; Chủ tịch CĐ trường 

 

 

 

 

   

Thứ 5
(26/10/2017)

   

 

*

   

 

* Đi công tác

13h00 - Hòa Bình 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh

Đ/c Hoàng (Phòng Đào tạo), Đ/c Tuấn (Khoa CNTT), Đ/c Cường (TT TS&PTQHDN), Đ/c Tiến (Khoa CT-QP) 

*

 

   

 

 

 

*  

 

   

Thứ 6
(27/10/2017)

 

   

* Làm việc với công ty cổ phần tư vấn và đào tạo CT Wel

08h00- Phòng họp T2-NHB  Đ/c Trương Đức Thiệp   BGH; lãnh đạo khoa Cơ khí

     

* Đón tiếp đoàn trường CĐN Cơ điện Phú Thọ đến thăm quan 

08h30- T3 TTTTTV

Đ/c Phạm Thị Lan Phương BGH; trưởng các đơn vị

 

 

 

* Giao ban trường

(Chuyển sang chiều thứ 2 ngày 30/10)

 

14h00- Phòng họp T2-NHB

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh  BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể

Thứ 7
(28/10/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (29/10/2017)

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 Chú ý: Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC qua hòm thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 26/10/2017.

            Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày 27/10/2017. Tổng số công trong tháng: 22 công.

Additional information