Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 25 năm 2017 (Từ ngày 26/06-02/07/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 25 năm 2017 - Từ ngày 26/06/2017 đến ngày 02/07/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(26/06/2017)

 

   
Họp Hội đồng Sư phạm học kỳ II- năm học 2016-2017  07h30- Hội trường lớn  Đ/c Phạm Tố Như   BGH; cán bộ, giáo viên toàn trường 

 

   

Đi công tác

 13h00- Hà Nội  Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Dũng (TCHC), đ/c Lâm (TCKT) 

 

   

* Họp Ban chấp hành Công đoàn trường mở rộng

14h00- Phòng Hội thảo T6-NHB 

 Đ/c Lê Đức Quảng UV BCH Đoàn trường; Chủ tịch, Phó CT công đoàn bộ phận 

 

Thứ 3
(27/06/2017)

 

 

 

     

*

     

     

* Họp Đảng ủy mở rộng

 14h00- Phòng họp T2-NHB Đ/c Phạm Ngọc Vinh  BCH Đảng ủy; BGH; trưởng các đơn vị, Đoàn thể 
     
* Họp Hội đồng trường 15h30- Phòng họp T2-NHB  Đ/c Phạm Tố Như  Hội đồng trường 

 

   

Thứ 4
(28/06/2017)

     

     

 

 

 

* Đi công tác

Từ 28-30/06- Nghệ An Đ/c Phạm Thị Lan Phương  Đ/c Sỹ (CT HSSV) 

*

     

     

Thứ 5
(29/06/2017)

     
       

 

      

*

     

*

 

   

   
 

Thứ 6
(30/06/2017)

 

 

 

 

   

  

 

  

 

   

*

   

 

  

 

 

Thứ 7
(01/07/2017)

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (02/07/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Chú ý: 1. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC qua hòm thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. muộn nhất 15h00 ngày 26/06.

2. Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày 26/06. Tổng số công trong tháng: 22 công.

Additional information