Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 43 năm 2017(Từ ngày 31/10 - 05/11/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 43 năm 2017 - Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(30/10/2017)

* Họp BGH, Ban thường vụ mở rộng

09h00 – Phòng Họp T2 - NHB

Đ/c Phạm Ngọc Vinh

BGH, Đ/c Tính (Phòng CTHSSV), Đ/c Lâm (Phòng TCKT), Đ/c Dũng (Phòng TCHC), Đ/c Hoàng (Phòng Đào tạo), Đ/c Hiền (Phòng QTĐS)

       

*

 

 

 

       

* Họp Đảng ủy Mở rộng

14h00 – Phòng Họp T2 - NHB

Đ/c Phạm Ngọc Vinh

BCHĐU, Trưởng các đơn vị, Bí thư các chi bộ

       

 

Thứ 3
(31/10/2017)

*

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(01/11/2017)

*Đi công tác   07h30 – Hà Nội  Đ/c Phạm Thị Lan Phương  Đ/c Hiền (Phòng QTĐS)

 

 

 

* Làm việc với công ty CPTV & Đào tạo CTWEL, Công ty Cơ khí Nam Hồng

 08h00 - Hà Nội

 Đ/c Trương Đức Thiệp

 Đ/c Thủy (Khoa Cơ khí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(02/11/2017)

* Đi công tác

07h30 – Hà Nội

Đ/c Phạm Ngọc Vinh

Đ/c Lâm (Phòng TCKT)

       
       
       

 

 

 

*  

 

 

 

Thứ 6
(03/11/2017)

       

* Đi công tác tại Công ty Honda group

 07h00 - Vĩnh Yên

 Đ/c Trương Đức Thiệp

 Đ/c Hoàng (Phòng Đào tạo), Đ/c Cường, Đ/c Toàn (TT TS&PTQHDN), Đ/c Úc, Đ/c Lâm (Khoa Cơ giới)

       

* Dự lễ kỷ niệm ngày TT Trường CĐ Cơ điện Hà Nội

15h00 – Hà Nội

Đ/c Phạm Ngọc Vinh

Đ/c Thiệp (PHT), Đ/c Dũng (Phòng TCHC)

 

 

 

 

 

 

Thứ 7
(04/11/2017)

* Đi công tác

07h00 – Hải Dương

Đ/c Trương Đức Thiệp

Đ/c Tính (Phòng CTHSSV), Đ/c Thành (Khoa SP-KT)

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (05/11/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

   

Additional information