Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 26 năm 2017 - Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 09/07/2017

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 26 năm 2017 - Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 09/07/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(03/07/2017)

 

   
* Thăm Doanh nghiệp   08h00 - KCN Bình Xuyên  Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Cường, Đ/c Toàn (TT TS&PTQHDN)

 

   

 

     

* Làm việc với Sở LĐ-TB&XH Vĩnh Phúc

14h00 - Vĩnh Yên 

 Đ/c Phạm Tố Như  Đ/c Tính (CTHSSV)

 

     

 

Thứ 3
(04/07/2017)

 

 

 

* Họp về dạy Tiếng Anh

 Thời gian báo sau - Phòng họp T2-NHB  Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Hiếu (KH&HTQT), Đ/c Hoàng (Đào  tạo), Đ/c Hưng (ĐT-ĐL)

*

     

     

 

     
     
       

 

   

Thứ 4
(05/07/2017)

* Đi công tác

ngày 05,06/07 - Hà Nội

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Hoàng (Đào tạo), Đ/c Tuấn Anh (ĐBCL), Đ/c Nam (CN ÔTÔ), Đ/c Bình (Điện), Đ/c Thủy (Cơ khí)

     

Họp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc 

 08h30-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

 

      

Đi công tác

ngày 05-07/07 - Hải Phòng    Đ/c Phạm Tố Như  Đ/c Ngọc (TCHC)

     

Thứ 5
(06/07/2017)

     
       

 

      

*

     

*

 

   

     

Thứ 6
(07/072017)

 

 

 

 

   

  

 

  

* Họp Giao ban tuần

14h00 - Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh  BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể 

*

   

 

  

 

 

Thứ 7
(08/07/2017)

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (09/07/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Additional information