Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 27- năm 2017 (từ ngày 10/07/2017-16/07/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 27 năm 2017 - Từ ngày 10/07/2017 đến ngày 16/07/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(10/07/2017)

 

   
*      

* Họp về công tác đào tạo lớp thí điểm nghề Điện tử CN theo tiêu chuẩn của Úc

08h30- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Tố Như Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, QL TB &VT,KH &HTQT, KT & ĐBCL, TCKT, khoa Điện tử - Điện lạnh  

     

*

     

*

     

 

Thứ 3
(11/07/2017)

 

 

 

*

     

*

     

     

*

     
     
*      

 

   

Thứ 4
(12/07/2017)

 

   

     

 

   

      

*

     

     

Thứ 5
(13/07/2017)

     
*      

* Họp Sơ kết 6 tháng đầu năm của TT ĐT & SHLX

  14h00- TT ĐT & SHLX Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Lãnh đạo Phòng TCHC, TCKT, QL TB &VT, TT ĐT &SHLX 

*

     

*

 

   

     

Thứ 6
(14/072017)

 

 

 

* Họp khối thi đua các trường ĐH, CĐ

08h00- Vĩnh Yên 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Dũng (TCHC)

  

 

  

* Họp thẩm định giá trị còn lại xe ô tô đề nghị góp vốn

09h00 - Phòng họp T2 - NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương Đ/c Hải (QLTB&VT); Đ/c Lâm (TCKT); Đ/c Hùng (TTĐT&SHLX), Đ/c Sơn (TT ƯD&CGCN)

*

   

 

Họp Giao ban tuần

14h00 - Phòng họp T2-NHB  

  Đ/c Phạm Ngọc Vinh

  BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể 

Thứ 7
(15/07/2017)

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (16/07/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Additional information