Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

LỊCH CÔNG TÁC Tuần 44 năm 2017 - Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 44 năm 2017 - Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(06/11/2017)

*

     
       

*

 

 

 

*

     
       
       

 

Thứ 3
(07/11/2017)

*

 

 

 

* Đi công tác

07h00 – Hà Nội

Đ/c Phạm Ngọc Vinh

 Đ/c Phạm T.Lan Phương, Đ/c Lâm (TCKT), Đ/c Hiền (QTĐS)

*

 

 

 

* Thanh tra công tác Đào tạo

 08h00 - Phòng Họp T2 - NHB

 Đ/c Phạm Tố Như

 Ban Thanh tra

 

 

 

 

 

 

 *

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(08/11/2017)

* Đi công tác  07h00 – Hà Nội  Đ/c Trương Đức Thiệp  
     

* Dự nghe bài giảng thi Tay lái vàng toàn quốc

08h00 – Phúc Yên

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 

 

 

 

* Đi công tác 

 13h00 - Hà Nội 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 

 

 

Thứ 5
(09/11/2017)

     
* Làm việc với Ban tổ chức huyện ủy 08h00- Phòng họp T2-NHB  Đ/c Phạm Ngọc Vinh    BGH, Ban thưởng vụ đảng ủy
     
     
   

 

*  

 

 

 

Thứ 6
(10/11/2017)

     

* Đi công tác Hội đồng Anh

07h00 – Hà Nội

Đ/c Trương Đức Thiệp

Đ/c Hoàng (Đào tạo), Đ/c Tuấn Anh (ĐBCL), Đ/c Hiếu (KH&HTQT)

       

* Dự Lễ kỷ niệm Trường CĐN Việt Xô 

 08h00 - Ninh Bình  Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Tính (CTHSSV), Đ/c Dũng (TCHC)

* Giao ban tuần

14h00 – Phòng Họp Tầng 2

Đ/c Phạm Tố Như

BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể

 

 

 

*

     

Thứ 7
(11/11/2017)

     

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (12/11/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

   

Additional information