Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 28- năm 2017 (từ ngày 17/07/2017-23/07/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 28 năm 2017 - Từ ngày 17/07/2017 đến ngày 23/07/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(17/07/2017)

 

 

 

*

 

 

 

* Họp về công tác đào tạo lớp thí điểm nghề Công nghệ ô tô theo AFD

08h30- VPK Công nghệ ô tô 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh

BGH;Lãnh đạo phòng Đào tạo, ĐBCL, chuyên gia trong nước & quốc tế; CBGV khoa Công nghệ ô tô

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

Thứ 3
(18/07/2017)

 

 

 

*

 

 

 

Họp về công tác đào tạo lớp thí điểm nghề Điện công nghiệp

 08h30- VPK khoa Điện

  Đ/c Phạm Tố Như

 BGH;Lãnh đạo phòng Đào tạo, ĐBCL, chuyên gia trong nước & quốc tế; CBGV khoa Điện

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(19/07/2017)

 

 

 

* Gặp mặt các chuyên gia trong nước và quốc tế các nghề đầu tư ODA

10h00- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh

BGH; trưởng các phòng & 3 khoa: Công nghệ ô tô; Điện; Cơ khí 

 

 

 

* Hội thảo tổ chức đào tạo 2 nghề CGKL & Hàn; thông qua đề án phát triển nghề Hàn

 14h00- Phòng họp T2-NHB

Đ/c Phạm Ngọc Vinh

BGH; Chuyên gia Quốc tế & trong nước; lãnh đạo phòng Đào tạo, ĐBCL  

*

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(20/07/2017)

 

 

 

*

 

 

 

* Đi công tác

07h00- Hà Nội

Đ/c Phạm Ngọc Vinh

 

*

 

 

 

* Tham dự Đại hội Đoàn TNCS HCM huyện Bình Xuyên

07h00 - Bình Xuyên 

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 

 

 

 

Thứ 6
(21/072017)

 

 

 

 

 

 

* Đi công tác

13h00- Hà Nội  

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

 Đ/c Hải (QL TB &VT), đ/c Lâm (TCKT) 

*

 

 

 

*

 

 

 

* Họp Giao ban trường

14h00 - Phòng họp T2-NHB  

  Đ/c Phạm Tố Như

  BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể 

Thứ 7
(22/07/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (23/07/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

Additional information