Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 35- năm 2017 (từ ngày 04/09/2017-10/09/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 35 năm 2017 - Từ ngày 04/09/2017 đến ngày 10/09/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(04/09/2017)

 

   

*  

  

 

 

*  

     

*  

 

   

 

   

*  

 

 

 

 

Thứ 3
(05/09/2017)

 

   

 

   

* Khai giảng năm học mới 2017-2018

 07h30- Hội trường lớn Đ/c Phạm Ngọc Vinh  BGH; toàn thể giáo viên & đại diện HSSV

 

 

 

*    

     

 

   

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(06/09/2017)

 

 

 

* Đi công tác

 06,07/09- Hà Nội  Đ/c Phạm Ngọc Vinh   

 

 

 

*  Họp với TT ƯD &CGCN

08h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Tố Như  Đại diện phòng TCKT, TCHC, Đ/c Cường, Đ/c Sơn, đ/c Phương (TT ƯD &CGCN) 

 

 

 

* Họp chuẩn bị công tác báo cáo đánh giá trường CLC

10h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Tố Như   Trưởng các phòng & các khoa Cơ khí, Công nghệ ô tô, Điện, ĐT-ĐL, CNTT, Cơ giới; TT TS &PTQHDN

Thứ 5
(07/09/2017)

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

 

*  

 

   

Thứ 6
(08/09/2017)

 

   

* Dự Hội thảo của Hội đồng Anh về công tác ĐBCL

 07h30- Bắc Giang  Đ/c Phạm Ngọc Vinh Đ/c Phạm Tố Như; đ/c Tuấn Anh (ĐBCL) 

     

* Đi công tác

 07h30- Hà Nội 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương  Đ/c Hiền (QTĐS)

 

 

 

Giao ban tuần

 14h00- Phòng họp T2-NHB  Đ/c Trương Đức Thiệp  BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể 

Thứ 7
(09/09/2017)

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (10/09/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 Chú ý:

Additional information