Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 29- năm 2017 (từ ngày 24/07/2017-30/07/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 29 năm 2017 - Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 30/07/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(24/07/2017)

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

* Đi công tác

 13h00- Hà Nội

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đ/c Hoàng (Đào tạo) 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

Thứ 3
(25/07/2017)

 

 

 

*

 

 

 

* Nghiệm thu nhà H3

08h00- Nhà H3 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương Tổ TT Dự án, đại diện phòng QL TB &VT, TT TT Thư viện

 

 

 

* Đi công tác

08h00- TTDN Vĩnh Tường 

 Đ/c Trương Đức Thiệp

 Đ/c Tuấn (CNTT)

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(26/07/2017)

 

 

 

Viếng nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch THĐ

 07h30 

  BGH

Các đồng chí cán bộ, giáo viên  

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

Thứ 5
(27/07/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tặng quà các gia đình chính sách

 09h00- VPK CNTT

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

BGH, Công đoàn trường 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6
(28/072017)

* Tham gia Hội đồng thi SHLX

07h00- TT ĐT & SHLX 

Đ/c Trương Đức Thiệp 

TT ĐT &SHLX 

 

 

 

* Đi công tác

08h00- Lạng Sơn

Đ/c Phạm Ngọc Vinh

Đ/c Dũng (TCHC) 

*

 

 

 

* Dự sơ kết công tác Quân sự Quốc phòng 6 tháng đầu năm

 14h00-BCH QS Huyện Bình Xuyên

 Đ/c Phạm Tố Như

 

     

Thứ 7
(29/07/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (30/07/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 Chú ý: Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC qua hòm thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. muộn nhất ngày 26/07.

           Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày 28/07 để tổng hợp. Tổng số công trong tháng 21 công.

Additional information