Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 46 năm 2017 (từ ngày 20/11/2017-26/11/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 46 năm 2017 - Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(20/11/2017)

*

     
* Lễ Mittinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11  08h00- Hội trường lớn  Đ/c Phạm Ngọc Vinh Cán bộ, giáo viên toàn trường & đại diện học sinh sinh viên 

*

 

 

 

*

     
     
*      

 

Thứ 3
(21/11/2017)

 

 

 

 

*

     

*

 

 

 

*

     

* Đi công tác

13h00- Hà Nội 

  Đ/c Phạm Ngọc Vinh

 

 

 

 

* Đi công tác

 14h00- TP Hồ Chí Minh

Đ/c Phạm Tố Như 

  

 

 

 

Thứ 4
(22/11/2017)

*      
     

*

   

 

 

 

 

*

 

   

 

 

 

Thứ 5
(23/11/2017)

* Đi công tác 07h00- Hà Nội    Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Lâm (TCKT)
     
Đi công tác 07h00- Hà Nội    Đ/c Phạm Thị Lan Phương Đ/c Hải (QL TB &VT), đ/c Ngọc (TCHC) 
     
   

 

*  

 

 

 

Thứ 6
(24/11/2017)

     

 

   
*      

* Giao ban tuần

 14h00 - Phòng Họp T2 - NHB   Đ/c Phạm Ngọc Vinh  BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể

     

*

 

 

 

*

     

Thứ 7
(25/11/2017)

     

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (26/11/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

   

Ghi chú:

Additional information