Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 18/09-24/09/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 37 năm 2017 - Từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(18/09/2017)

 

   

 

   

* Dự Đại hội chi bộ phòng ĐBCL

 08h00- Phòng ĐBCL  Đ/c Phạm Tố Như Chi bộ phòng ĐBCL 

 

   

 

 

   

 

     

 

Thứ 3
(19/09/2017)

 

   

* Họp Hội đồng khoa học triển khai việc giao đề tài NCKH năm học 2017-2018

08h00- Phòng họp T2-NHB Đ/c Phạm Ngọc Vinh BGH; Hội đồng khoa học & các đồng chí tiến sỹ

*

     

     

* Đi công tác   

 14h00- Hà Nội Đ/c Phạm Thị Lan Phương   

 

   

* Lịch họp công đoàn trường mở rộng

15h00- Phòng Hội thảo T6-NHB 

Đ/c Lê Đức Quảng 

BCH Công đoàn, chủ tịch CĐ bộ phận 

 

 

 

Thứ 4
(20/09/2017)

 

 

 

     

* Đi công tác

07h00- Hà Nội 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh

 

 

   

 

 

 

 

   

Thứ 5
(21/09/2017)

 
 

 

 

   

 

 

 

 

* Họp tại Sở LĐ- TB &XH tỉnh Vĩnh Phúc

14h00- Vĩnh Yên 

Đ/c Phạm Tố Như  Đại diện phòng Đào tạo, các đ/c trong BGK Hội giảng

 

 

 

*  

 

   

Thứ 6
(22/09/2017)

 

   

* Đi công tác 

 Đà Lạt (từ 22-23/09) Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Phạm Tố Như, đ/c Lâm (TCKT) 

     

* Giao ban trường

14h00- Phòng họp T2-NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể

 

 

 

     

Thứ 7
(23/09/2017)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (24/09/2017)

*

 

 

 

* Đi công tác

Từ 24-29/09- Vũng Tàu 

Đ/c Phạm Tố Như 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 Chú ý:

Additional information