Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 47 - năm 2017 (Từ ngày 27/11/2017-03/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 47 năm 2017 - Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(27/11/2017)

 

   

* Đi công tác

08h00- Hà Nội

Đ/c Phạm Ngọc Vinh   

*

     

* Đi công tác

 

08h00- Vĩnh Yên

 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương  

 

 

   

 Đi công tác

11h00- Hà Nội  Đ/c Phạm Thị Lan Phương Đ/c Lâm (TCKT), đ/c Hội (QL TB &VT) 

 

Thứ 3
(28/11/2017)

 

   

* Đi công tác

 07h00- Hà Nội  Đ/c Phạm Ngọc Vinh  

*

     

* Dự khai mạc Đại hội TDTT huyện Bình Xuyên

07h30 - Bình Xuyên  Đ/c Phạm Thị Lan Phương  Đoàn thanh niên 

*  

     

* Tham gia Hội đồng thi SHLX

07h30- TT ĐT &SHLX 

 Đ/c Trương Đức Thiệp  TT ĐT & SHLX

*

 

 

 

* Dự Lễ kỷ niệm trường CĐ Kinh tế, KT & Thủy sản

08h00- Bắc Ninh 

Đ/c Phạm Tố Như 

Đ/c Quảng (Khoa Cơ bản); đ/c Hiếu (KH &HTQT) 

Thứ 4
(29/11/2017)

 

 

 

     

*

 

 

 

* Họp Đảng ủy mở rộng tháng 11

14h00- Phòng họp T2-NHB  Đ/c Phạm Ngọc Vinh   BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể; Bí thư các chi bộ

 

 

 

 

   

Thứ 5
(30/11/2017)

   

 

* Đi công tác

08h00- Hà Nội  Đ/c Trương Đức Thiệp 

 

*

 

 

 

*

 

   

 

 

 

*  

 

   

Thứ 6
(01/12/2017)

 

   

*

     

     

 

   

 

 

 

     

Thứ 7
(02/12/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (03/12/2017)

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 Chú ý:

             Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC qua hòm thư  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  muộn nhất ngày 27/11/2017.

            Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày 28/11/2017. Tổng số công trong tháng: 22 công.

Additional information