Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 15 - Năm 2014 (Từ ngày 28/04/2014 - 04/05/2014)

LỊCH CÔNG TÁC

 Tuần 15 từ ngày 28/04/2014 đến ngày 04/05/2014

(Học kỳ II năm học 2013 - 2014)

 

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(28/04/2014)

*

 

 

 

Làm việc với Lãnh đạo Sở Lao động- TB &XH

09h00- Phòng họp T2-NHB 

 Nguyễn Văn An

Phạm Ngọc Vinh, Phạm Tố Như, Phan Huy Hoàng, Nguyễn Văn Tính 

*

 

 

 

* Họp Đảng ủy mở rộng

14h00- Phòng Hội thảo T6-NHB

Nguyễn Văn An

BGH: trưởng, phó các đơn vị; đoàn thể

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 3
(29/04/2014)

* Làm việc với TT Sở GD &ĐT về công tác chuẩn bị thi TN BT THPT

07h30- Phòng họp T2-NHB 

Trương Đức Thiệp 

Phòng Đào tạo, Khoa KHCB 

*

 

 

 

* Dự lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ Kỹ thuật của đ/c Tạ Hanh

08h00- Viện Cơ điện NN & Công nghệ STH

Khoa Cơ giới

Đại diện BGH, phòng Đào tạo, TCHC, các đồng chí NCS

*

 

 

 

* Tham dự Hội đồng thi Sát hạch lái xe

2 ngày 29,30/4 - TT ĐT & SHLX

 Trương Đức Thiệp 

TT ĐT & SHLX 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 4
(30/04/2014)

 

 

 

Nghỉ lễ 30/4 &1/5

 

Thứ 5
(01/05/2014)

Thứ 6
(02/05/2014)

Nghỉ bù ngày 26/04

 

Thứ 7
(03/05/2014)

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN  (04/052014)

*

    

 

 

*

 

 

 

 

Additional information