Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 48 - năm 2017 (Từ ngày 04/12/2017-09/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 48 năm 2017 - Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(04/12/2017)

 

   

* Nghỉ phép lo việc riêng

Từ 01-15/12/2017 Đ/c Trương Đức Thiệp  

*

     

* Họp đánh giá công tác tuyển sinh

14h00- Phòng họp T2-NHB

Đ/c Phạm Ngọc Vinh BGH; trưởng, phó các phòng & TT TS &PTQHDN, TT TTTV

 

 

   

 

     

 

Thứ 3
(05/12/2017)

 

   

* Đi công tác

07h00- Tuyên Quang   Đ/c Phạm Ngọc Vinh Đ/c Hoàng (Đào tạo); đ/c Cường (TTTS &PTQHDN); đ/c Lâm (TCKT) 

*

     

* Nghiệm thu ĐTKH phòng Đào tạo; phòng CT HSSV, TTTS & PTQHDN

08h00- Phòng họp T2-NHB  Đ/c Phạm Tố Như  Tiểu ban 1 

*  

     

* Đi công tác

08h00- Hà Nội 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương   

*

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(06/12/2017)

 

 

 

* Đi công tác

 07h00- Hà Nội Đ/c Phạm Ngọc Vinh   

*

 

 

 

* Nghiệm thu ĐTKH phòng ĐBCL, phòng KH &HTQT, phòng QLTB &VT, phòng TCHC

08h00- Phòng họp T2-NHB  Đ/c Phạm Tố Như  Tiểu ban 2 

 

 

 

 

   

Thứ 5
(07/12/2017)

   

 

* Nghiệm thu ĐTKH khoa Cơ bản

 07h30- VPK khoa Cơ bản  Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Tiểu ban 3 

*

 

 

 

* Nghiệm thu ĐTKH khoa Cơ bản

 13h30- VPK khoa Cơ bản

Đ/c Phạm Thị Lan Phương   Tiểu ban 4

 

 

 

*  

 

   

Thứ 6
(08/12/2017)

 

   

*

      

     

* Họp Hội đồng lương, thâm niên đợt 2 năm 2017

 13h30- T3-TTTT TV

Đ/c Phạm Ngọc Vinh

BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể

* Giao ban tuần

 

14h00- T3-TTTT TV

Đ/c Phạm Ngọc Vinh

BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể 

* Triển khai một số nội dung mới

 15h00-  T3-TTTT TV  Đ/c Phạm Ngọc Vinh BGH; trưởng các phòng & trưởng, phó các khoa & trung tâm

Thứ 7
(09/12/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (10/12/2017)

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 Chú ý:

           

Additional information