Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 33- năm 2017 (từ ngày 21/08/2017-27/08/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 33 năm 2017 - Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 26/08/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(21/08/2017)

 

   

Làm việc với TT ƯD &CGCN

 08h00- Xưởng X11 

 Đ/c Phạm Tố Như  

TT ƯD &CGCN  

Đi công tác

 10h00- Hà Nội  Đ/c Phạm Ngọc Vinh Đ/c Lâm (TCKT) 

* Họp Ban chỉ đạo xây dựng clip giới thiệu về trường

10h00- Phòng họp T2-NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương   Ban chỉ đạo

 

   

* Làm việc với khoa Chính trị - Quốc phòng

14h00- Phòng 203-NHB 

Đ/c Phạm Tố Như 

Lãnh đạo khoa Chính trị - Quốc phòng 

 

Thứ 3
(22/08/2017)

 

   

* Dự lễ khai giảng lớp SC Hàn tại Công ty TNHH Đức Phát

08h00- Phúc Yên 

Đ/c Trương Đức Thiệp 

Lãnh đạo khoa Cơ khí, phòng Đào tạo 

     

 

 

 

* Họp BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu

14h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 
BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(23/08/2017)

 

 

 

* Đi công tác 

07h00- Hà Nội  Đ/c Phạm Thị Lan Phương  Đ/c Hiền (QTĐS) 

 

 

 

* Đi công tác (hoãn)

07h00- Quảng Ninh 

Đ/c Trương Đức Thiệp  Đ/c Thao (Khoa Điện) 

 

 

 

*

 

   

Thứ 5
(24/08/2017)

 

 

 

* Đi công tác

 Từ 24-26/08- Nha Trang Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Quyết (ĐT-ĐL) 

 

 

 

* Đi họp tại UBND tỉnh VP

08h00- Vĩnh Yên 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương  Đ/c Ngọc (TCHC) 

 

 

 

Đi công tác

08h00- Lập Thạch  

Đ/c Phạm Tố Như  

 Đ/c Cường, đ/c Lực (TTTS & PTQHDN) 

Thứ 6
(25/08/2017)

 

   

* Đi công tác

08h00- Hà Nội 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

Đ/c Hải (QL TB &VT) 

     

* Giao ban trường

 14h00- Phòng họp T2-NHB

Đ/c Phạm Tố Như  BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể 

 

 

 

     

Thứ 7
(26/08/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (27/08/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 Chú ý: 

1. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC qua hòm thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. muộn nhất ngày 23/08/2017; Dự kiến họp Đảng ủy mở rộng tháng 08: chiều thứ 2 (28/08/2017).

2. Lịch nghỉ lễ 2/9/2017: 03 ngày (Từ 02/09-hết ngày 04/09/2017).

Additional information