Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 22-năm 2017 (từ ngày 05/06-11/06/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 22 năm 2017 - Từ ngày 05/06/2017 đến ngày 11/06/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(05/06/2017)

* Họp phổ biến kết quả Hội nghị TW V khoa XII;

Họp thông qua báo cáo của phòng ĐT về tổ chức ĐT theo Thông tư 09

 08h00- Phòng họp T2 - NHB

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

 Ban Giám hiệu; Ban TV Đảng ủy; Trưởng các đơn vị đoàn thể

       

* Họp thông qua các quy chế do phòng TCHC chủ trì biên soạn

14h00 - Phòng họp T2 - NHB 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị đoàn thể

*

     

 

   

*

 

   

 

Thứ 3
(06/06/2017)

 

 

 

* Tham gia Hội đồng thi SHLX

 07h30- TT ĐT &SHLX Đ/c Trương Đức Thiệp  TT ĐT & SHLX 

*

     

* Nghiệm thu đề tài NCKH khoa Công nghệ ô tô; TT ƯD & CGCN

08h00- VP khoa Công nghệ ô tô  Đ/c Phạm Tố Như  Tiểu ban 2 

*

     
* Đi công tác

14h00- Hà Nội 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Phạm Thị Lan Phương 
* Họp Hội đồng xét Công nhận TN các lớp 54CS123, 54CĐC1, 54CMT1, 54CQM1 15h30- Phòng họp T2-NHB  Đ/c Phan Huy Hoàng  Lãnh đạo các đơn vị: Phòng CT HSSV, ĐBCL, khoa CN ô tô, CNTT, Điện 

*

 

    

Thứ 4
(07/06/2017)

* Nghiệm thu đề tài NCKH phòng Đào tạo

08h00- Phòng họp T2-NHB  Đ/c Phạm Tố Như 

Tiểu ban 1 

* Làm việc với công ty cổ phần GLC về tuyển dụng lao động

 09h30- Phòng họp T2-NHB

Đ/c Trương Đức Thiệp   Đ/c Toàn (TT TS &PTQHDN) 

 

 

 

 Họp tại UBND tỉnh Vĩnh Phúc

14h00- Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Đ/c Phạm Ngọc Vinh   

*

     

* Nghiệm thu đề tài NCKH khoa SP_KT

14h00- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Tố Như 
Tiểu ban 5 

Thứ 5
(08/06/2017)

   

 

* Đi công tác

07h00- Hà Nội  

Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Lâm (TCKT) 

*

     

* Nghiệm thu đề tài NCKH phòng ĐBCL; TT ĐT &SHLX

08h00- Phòng họp T2-NHB 

  Đ/c Phạm Tố Như   Tiểu ban 13

*

 

   

* Làm việc tại công ty TNHH Phúc Thành An

 14h30- Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  Đ/c Trương Đức Thiệp

 Đ/c Thao (khoa Điện)

Thứ 6
(09/06/2017)

 

 

 

 

   

*

 

 

 

* Giao ban tuần

 14h00- Phòng họp T2-NHB

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh  BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể

*

   

 

  

 

 

Thứ 7
(10/06/2017)

 

 

 

*

     

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (11/06/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

Additional information