Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 21-năm 2017 (từ ngày 29/05-04/06/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 21 năm 2017 - Từ ngày 29/05/2017 đến ngày 04/06/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(29/05/2017)

 

 

 

* Nghiệm thu đề tài NCKH phòng QTĐS

 09h00- Phòng họp T2-NHB Đ/c Phạm Thị Lan Phương  Tiểu ban 12 

 

   

* Họp Đảng ủy mở rộng tháng 5

14h00- Phòng họp T2-NHB  Đ/c Phạm Ngọc Vinh  BTV Đảng ủy, BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể; Bí thư các chi bộ 

 

   

*

 

   

 

Thứ 3
(30/05/2017)

 

 

 

* Nghiệm thu đề tài NCKH khoa CT-QP và phòng KH &HTQT

08h00- Phòng KH &HTQT   Đ/c Trương Đức Thiệp  Tiểu ban 11 

* Họp về chuyên đề Đào tạo lái xe

08h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh  BGH, Ban Giám đốc TT ĐT &SHLX; lãnh đạo các đơn vị: phòng Đào tạo, TCHC, TCKT, QL TB &VT, ĐBCL, TT ƯD &CGCN

Đi công tác

13h00- Hà Nội  Đ/c Phạm Ngọc Vinh   Đ/c Hoàng (Đào tạo), Đ/c Quyết, đ/c Tiến (ĐT -ĐL), đ/c Hùng (CNTT) 

* Họp tại Sở GD &ĐT Vĩnh Phúc

 13h30- Vĩnh Yên Đ/c Phạm Thị Lan Phương  Đ/c Hương (Đào tạo) 
* Hội thảo xác định năng lực bồi dưỡng giáo viên theo APC

14h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Tố Như BGH; lãnh đạo các đơn vị: phòng Đào tạo, ĐBCL, CT HSSV, KH &HTQT, khoa Cơ bản, CT-QP, các giáo viên: đ/c Bình, đ/c Hà Sơn, đ/c Bảy, đ/c Úc, đ/c Nam, đ/c Xuân Phương, đ/c Thủy, đ/c Thành  
     

*

 

    

Thứ 4
(31/05/2017)

   

 

* Nghiệm thu đề tài NCKH phòng TCHC

08h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương  Tiểu ban 14 

 

 

 

 Nghiệm thu đề tài NCKH khoa CNTT

 08h00- VPK CNTT

Đ/c Trương Đức Thiệp    Tiểu ban 9 

* Đi công tác

13h00- Hà Nội  

Đ/c Phạm Thị Lan Phương  

Đ/c Hải (QL TB &VT) 

 

 
 

Thứ 5
(01/06/2017)

* Đi công tác

 07h00 - Hà Nội

Đ/c Phạm Ngọc Vinh

 

Nghiệm thu đề tài NCKH phòng TCKT

  08h00- Phòng họp T2-NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương    Tiểu ban 15 

*Nghiệm thu đề tài NCKH khoa Cơ bản

08h00- VPK khoa Cơ bản  

 Đ/c Phạm Tố Như

 Tiểu ban 7 

Nghiệm thu đề tài NCKH khoa Cơ khí

 14h00- VPK Cơ khí 

Đ/c Trương Đức Thiệp  
 Tiểu ban 3

* Tổ chức tết Thiếu nhi 01/06 cho con em cán bộ, giáo viên

15h00- Tầng 2 Thư viện 

Công đoàn trường + Đoàn thanh niên 

BGH; các đồng chí cán bộ giáo viên 

   

 

Thứ 6
(02/06/2017)

 

 

 

* Nghiệm thu đề tài NCKH khoa Điện

08h00- VPK điện  

Đ/c Phạm Tố Như  Tiểu ban 4 

*

 

 

 

 

   

* Họp BTV Đảng ủy, BGH

 14h00 - Phòng họp T2 -NHB

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh

 BTV Đảng ủy; Ban Giám hiệu

  

 

 

Thứ 7
(03/06/2017)

 

 

 

* Đổ mái tầng 2 nhà ăn

07h00- Nhà ăn 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

BGH; tổ thường trực dự án 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (04/06/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Chú ý: Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất ngày 30/05/2017. Tổng số công trong tháng: 23 công, chấm nghỉ lễ (L) ngày 01/05; Nghỉ bù ngày lễ (LB) ngày 02/05

Additional information