Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 20- năm 2017 (từ ngày 22/05/2017-28/05/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 20 năm 2017 - Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(22/05/2017)

 

 

 


     

* Làm việc với trường Cao đẳng Quân y 1- BQP

14h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Tố Như 

Phòng TCHC, khoa SPDN  

     

* Họp cán bộ chủ chốt

16h00- Phòng Hội thảo T6-NHB 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

BGH; trưởng, phó các đơn vị, đoàn thể 

*

 

   

 

Thứ 3
(23/05/2017)

 

 

 

     

* Mở thầu gói thầu xây dựng không thường xuyên đợt 2

09h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

 Tổ thường trực dự án; phòng TCKT, các nhà thầu

     

     

 

   
     

 

   

Thứ 4
(24/05/2017)

* Đi công tác

 08h00- Vĩnh Yên

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

 

 

   

* Làm việc với công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực THC (hủy)

09h00- Phòng họp T2-NHB

Đ/c Phạm Ngọc Vinh

Đ/c Phạm Tố Như; Lãnh đạo phòng TCHC, Đào tạo, KH &HTQT

 

   

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp các lớp: 54CĐL1, 54CĐT1, 54CKT1, 54CGK1,2

  15h00- Phòng 302-NHB

 Phòng Đào tạo

  Lãnh đạo các đơn vị: phòng CT HSSV, ĐBCL, khoa ĐT-ĐL, Kinh tế, Cơ khí

 

 
 

Thứ 5
(25/05/2017)

 

 

 

* Nghiệm thu đề tài NCKH Khoa SP-KT, phòng CT HSSV, phòng QL TB &VT

   08h00- VPK SPDN

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương
 Tiểu ban 10

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

Thứ 6
(26/05/2017)

 

 

 

 

   

*

 

 

 

* Giao ban tuần 

14h00- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh
 BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể

 

 

 

  

 

 

Thứ 7
(27/05/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (28/05/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Chú ý: Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC muộn nhất ngày 26/05/2017 qua hòm thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information