Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 19- năm 2017 (từ ngày 15/05/2017-21/05/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 19 năm 2017 - Từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(15/05/2017)

 

 

 

* Đi công tác tại Pháp

Từ 13/05-21/05

Đ/c Phạm Ngọc Vinh  

 

 

  

* Đi công tác

07h00- Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương  

 

 

 

* Làm việc về hồ sơ thi tốt nghiệp THPT

13h30- Phòng Hội thảo T6-NHB 

Đ/c Phạm Tố Như   Ban hồ sơ

 

Thứ 3
(16/05/2017)

 

 

 

* Đi công tác tại Anh

 Từ 16/05 -25/05 Đ/c Trương Đức Thiệp  Đ/c Hoàng (Đào tạo); đ/c Tuấn Anh (ĐBCL) 

 

 

 

* Tham gia Hội đồng thi chứng chỉ lái xe

07h30- TT ĐT & SHLX 
Đ/c Phạm Tố Như   TT ĐT &SHLX 

     
* Làm việc với TT GDTX Bình Xuyên

13h30- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Tố Như    Đại diện phòng Đào tạo, khoa Cơ bản 
     

* Đi thăm quan, học tập tại Hàn Quốc

Từ 16/05-21/05 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương  Đoàn đi Hàn Quốc 

Thứ 4
(17/05/2017)

*

 

 

 

* Họp xét điều kiện dự thi TN các lớp: 54CĐC1; 54CS1,2,3; 54CQM1; 54CMT1

 15h30 - Phòng 302 - NHB

 Đ/c Vũ Bá Tòng Lãnh đạo các đơn vị: phòng ĐBCL; phòng CTHSSV; Khoa Điện; Khoa CN ô tô; Khoa CNTT 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

Thứ 5
(18/05/2017)

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

Thứ 6
(19/05/2017)

 

 

 

 

   

*

 

 

 

* Giao ban trường

14h00- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Tố Như   
Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể 

 

 

 

  

 

 

Thứ 7
(20/05/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (21/05/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Chú ý:

Additional information