Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 18 - năm 2017 (từ ngày 08/05/2017-14/05/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 18 năm 2017 - Từ ngày 08/05/2017 đến ngày 14/05/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(08/05/2017)

 

 

 

* Họp đoàn đi thăm quan, học tập tại Hàn Quốc

 14h00- Phòng họp T2-NHB

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Đoàn đi Hàn Quốc 

 

 

  

* Gặp gỡ các giáo viên chuẩn bị Hội giảng & thi tay nghề cấp Bộ

16h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Tố Như 

 Tổ cố vấn & các giáo viên & các trưởng khoa có giáo viên tham gia Hội giảng; Trưởng phòng Đào tạo

 

 

 

 

   

 

Thứ 3
(09/05/2017)

 

 

 

Đi công tác

 07h00- Hà Nội  Đ/c Phạm Thị Lan Phương  

 

 

 

Nghiệm thu đề tài NCKH khoa Cơ giới

 08h00- VPK Cơ giới  Đ/c Trương Đức Thiệp Tiểu ban 6  

     

 

   
     

 

   

Thứ 4
(10/05/2017)

*

 

 

 

* Đi công tác

07h00- Hà Nội 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh   

 

 

 

* Nghiệm thu đề tài NCKH khoa KHCB

08h00- VPK KHCB 

Đ/c Phạm Tố Như  Tiểu ban 7 

 

 

 

* Họp với các giáo viên khoa Sư phạm - Kinh tế

16h00- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh   Cán bộ, giáo viên khoa Sư phạm- Kinh tế; đ/c Dũng (TCHC)

Thứ 5
(11/05/2017)

 

 

 

* Nghiệm thu đề tài NCKH khoa Điện tử - Điện lạnh

   08h00- VPK Điện tử - Điện lạnh

 Đ/c Trương Đức Thiệp             Tiểu ban 8

 

 

 

* Họp với các giáo viên khoa Chính trị - Quốc phòng

10h00- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh    Cán bộ, giáo viên khoa Chính trị - Quốc phòng; đ/c Dũng (TCHC)

 

 

 

Họp tại UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 14h00- Vĩnh Yên  Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

 

Thứ 6
(12/05/2017)

 

 

 

* Đi công tác

07h00- Hà Nội

Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Hải (QL TB &VT), đ/c Lâm (TCKT)  

*

 

 

 

Nghiệm thu đề tài NCKH khoa Điện

 08h00- VPK khoa Điện 

 Đ/c Phạm Tố Như  Tiểu ban 4 

* Họp tại UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 14h00- Vĩnh Yên

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

 

Giao ban tuần  

  14h00- Phòng họp T2-NHB

 Đ/c Phạm Tố Như  

 BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể

Thứ 7
(13/05/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (14/05/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Chú ý:

Additional information