Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 17- năm 2017 (từ ngày 01/05/2017-07/05/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 17 năm 2017 - Từ ngày 01/05/2017 đến ngày 07/05/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(01/05/2017)

 

 

 

*

 

 

 

* Nghỉ ngày Quốc tế Lao động 01/05

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Thứ 3
(02/05/2017)

*

 

 

 

* Nghỉ bù ngày 30/04

     

 

 

 

     

     
 

 

      
     

 

   

Thứ 4
(03/05/2017)

*

 

 

 

 

   

 

 

 

* Họp Đảng ủy mở rộng

13h30- Phòng Hội thảo T6-NHB 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh  BGH; trưởng, phó các đơn vị, đoàn thể; Bí thư, phó Bí thư các chi bộ

 

 

 

* Làm việc với trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

15h30- Phòng họp T2-NHB

  Đ/c Phạm Ngọc Vinh  BGH; trưởng các phòng

Thứ 5
(04/05/2017)

 

 

 

* Đi công tác

    07h00 -      Hà Nội 

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương  Đ/c Hiền (QTĐS) 

 

 

 

 

   

 

 

 

*

   

 

Thứ 6
(05/05/2017)

 

 

 

* Đi công tác

Lào Cai (2 ngày 05,06/05) 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Phạm Thị Lan Phương; đ/c Cường (TT HTTS& TVVL)

*

 

 

 

 

   

*

 

 

 

  

 

 

Thứ 7
(06/05/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (07/05/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Chú ý:

Additional information