Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 16- năm 2017 (từ ngày 24/03/2017-30/03/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 16 năm 2017 - Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(24/04/2017)

 

 

 

Kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017

07h30- Phòng Hội thảo T6-NHB

Đ/c Phạm Tố Như 

Ban hồ sơ 

 

 

  

* Đi công tác

 13h00- Hà Nội

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

 

 

 

 

* Mở thầu mua sắm bàn ghế

 15h30- Phòng họp T2-NHB

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương  Đ/c Hải (QL TB &VT), đ/c Lâm (TCKT)

 

Thứ 3
(25/04/2017)

*

 

 

 

* Đi công tác

07h00- Hà Nội 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh    

Nghiệm thu đề tài NCKH khoa Động lực & TT SX &ƯDCN

 08h00- VPK Động lực (cả ngày) 

 Đ/c Phạm Tố Như 

 Tiểu ban 2 

Đi công tác

08h00- Thái Nguyên Đ/c Trương Đức Thiệp  

Mở thầu mục tiêu chương trình

09h30- Phòng họp T2-NHB 

  Đ/c Phạm Thị Lan Phương  Đ/c Hải (QL TB &VT), đ/c Lâm (TCKT), khoa Điện tử - Điện lạnh 

* Đi công tác

13h00- Hà Nội 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương      
* Kiểm tra Hồ sơ thi THPTQG 2017  13h30- Phòng Hội thảo T6-NHB  Đ/c Phạm Tố Như TT GDTX Bình Xuyên, phòng Đào tạo, khoa KHCB 

Đi công tác

 13h30- Ninh Bình 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Hiền (QTĐS), đ/c Hải (QL TB &VT), đ/c Lâm (TCKT)

Thứ 4
(26/04/2017)

*

 

 

 

* Tham gia Hội đồng thi SHLX

07h30- TT ĐT & SHLX 

 Đ/c Trương Đức Thiệp  TT ĐT & SHLX

 

 

 

* Làm việc với đoàn chuyên gia AFD

10h00- Phòng họp T2-NHB 

  Đ/c Phạm Thị Lan Phương  BGH, đại diện phòng TCHC, phòng KH &HTQT

Đi công tác

13h00- Hà Nội (từ 26-28/04) 

Đ/c Phạm Tố Như   

 

* Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp: 54CGK 1,2; 54CĐL1; 54CĐT1, 54CKT1

15h00- Phòng 301- NHB

Đ/c Phan Huy Hoàng

 Lãnh đạo các đơn vị: Phòng CT HSSV, KT & ĐBCLDN, khoa Chính trị, Cơ khí, ĐT- ĐL, Kinh tế

Thứ 5
(27/04/2017)

 

 

 

 

   

 

 

 

* Nghiệm thu đề tài NCKH khoa Cơ khí (lùi lịch nghiệm thu tuần sau ngày 30/4)

 14h00- VPK Cơ khí

Đ/c Trương Đức Thiệp   Tiểu ban 3

 

 

 

*

   

 

Thứ 6
(28/04/2017)

 

 

 

* Giao ban trường

13h30- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh  BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể

*

 

 

 

* Làm việc với  trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên (chuyển ngày 03/05)

 15h00- Phòng họp T2-NHB

  Đ/c Phạm Ngọc Vinh

 BGH, trưởng các phòng

*

 

 

 

  

 

 

Thứ 7
(29/04/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (30/04/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Chú ý: Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC qua hòm thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. muộn nhất ngày thứ 4 (26/04) để tổng hợp.

         Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC muộn nhất thứ 5 ngày 27/04. Tổng số công trong tháng: 20 công. Chấm nghỉ lễ 06/04 (10/03 âm lịch).

Additional information