Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 15- năm 2017 (từ ngày 17/04/2017-23/04/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 15 năm 2017 - Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 23/04/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(17/04/2017)

 

 

 

* Họp về việc chuẩn bị tiếp nhận thiết bị dạy nghề

 09h00- Phòng họp T2-NHB

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh

Đ/c Phạm Thị Lan Phương; lãnh đạo khoa Điện, phòng QL TB &VT, nhà thầu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Thứ 3
(18/04/2017)

*

 

 

 

* Nghiệm thu đề tài NCKH trung tâm HTTS &TVVL

08h00- Phòng Hội thảo T6-NHB

Đ/c Phạm Tố Như

Tiểu ban nghiệm thu 1

*

 

 

 

Đi công tác

 08h00- Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương  Đ/c Hải (TCKT) 

 

   

Làm việc với giám đốc ngân hàng SIHAN

09h00- Phòng họp T2-NHB 

   Đ/c Phạm Ngọc Vinh Lãnh đạo phòng TCKT 
* Đi công tác 13h00- Hà Nội  Đ/c Phạm Ngọc Vinh   

Họp thông qua kế hoạch phát triển quan hệ doanh nghiệp

 14h00- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Trương Đức Thiệp  BGH; trưởng các đơn vị 

Thứ 4
(19/04/2017)

 Họp về công tác TCCB

 07h30- Phòng họp T2-NHB

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

BTV Đảng ủy; BGH; trưởng phòng TCHC 

* Họp Hội đồng tuyển dụng

 08h30- Phòng họp T2-NHB

  Đ/c Phạm Ngọc Vinh

BGH; Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, Đào tạo, TCKT, Động lực, ĐT-ĐL, TT ĐT&SHLX, KHCB  

 

 

 

* Ký hợp đồng sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ 2017

09h30- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh    Tổ thường trực dự án; các nhà thầu 

*

 

 

 

* Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp K54 TC VHN (tại trường)

14h30- Phòng Hội thảo T6-NHB 

 Đ/c Phan Huy Hoàng

Trưởng các đơn vị: Phòng CT HSSV, KT &ĐBCLDN, khoa Động lực, Cơ khí, Cơ giới, Điện, Điện tử -Điện lạnh, CNTT, Chính trị

Thứ 5
(20/04/2017)

 

 

 

* Đi công tác

07h00- Hà Nội 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh  

 

 

 

* Làm việc với tổ Tư vấn Hội giảng

08h00- Văn phòng khoa SPDN 

 Đ/c Phạm Tố Như

 Tổ tư vấn

 

 

 

* Đi công tác

09h00 - Ninh Bình   Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 

Thứ 6
(21/04/2017)

 

 

 

 

   

*

 

 

 

* Giao ban trường

14h00- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh

 BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể

*

 

 

 

  

 

 

Thứ 7
(22/04/2017)

 

 

 

* Kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp THPT QG (chuyển lịch sang 08h00 ngày 24/04/2017)

07h30- Phòng Hội thảo T6-NHB

Đ/c Phạm Tố Như 

Ban hồ sơ 

 

 

 

Đi thăm quan công ty COSMOS

 08h00- Vĩnh Yên 

Đ/c Trương Đức Thiệp 

Khoa Cơ khí 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (23/04/2017)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Chú ý: 

Additional information