Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 13- năm 2017 (từ ngày 03/04/2017-09/04/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 13 năm 2017 - Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 09/04/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(03/04/2017)

 

 

 

* Đi công tác

07h00- Hà Nội

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

 

 

 

  

* Làm việc với đoàn trường Cao đẳng nghề Lào Cai

 09h30- Phòng họp T2-NHB

  Đ/c Phạm Ngọc Vinh

Đ/c Phạm Tố Như, Đ/c Hoàng (Đào tạo), đ/c Cường (TT HTTS &TVVL) 

 

 

 

* Làm việc với công ty IIg về kế hoạch đào tạo cấp Chứng chỉ IC3

15h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

Lãnh đạo phòng TCHC, TCKT, khoa CNTT 

 

Thứ 3
(04/04/2017)

*

 

 

 

* Đi công tác

 07h00- Hà Nội

Đ/c Phạm Ngọc Vinh  

Đ/c Hoàng (Đào tạo), đ/c Lâm (TCKT), đ/c Hải (QL TB &VT) 

*

 

 

 

* Mở thầu gói thầu xây dựng

09h30- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 Tổ chuyên gia đấu thầu, các nhà thầu

 

 

 

* Họp về một số điều chỉnh trong công tác khoán điện

 14h00- Phòng họp T2-NHB

Đ/c Phạm Thị Lan Phương

Lãnh đạo phòng QTĐS, QLTB &VT; các đơn vị liên quan 

       

* Họp HĐ xét ĐK dự thi TN các lớp: 54TĐL2 - 54THA2 – 54TĐC3

15h30 – Phòng 302-NHB

Đ/c Phan Huy Hoàng

Lãnh đạo các đơn vị: CTHSSV; KT&ĐBCLDN; Điện; ĐT-ĐL; Cơ khí.

Thứ 4
(05/04/2017)

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

* Họp Hội đồng sư phạm

 14h00- Hội trường lớn 

Đ/c Phạm Tố Như 

BGH; các đồng chí giáo viên toàn trường, lãnh đạo các phòng  

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 5
(06/04/2017)

 

 

 

  

 

 

* Nghỉ lễ Giỗ tổ 10/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 6
(07/04/2017)

 

 

 

* Đi công tác

08h00- Hà Nội 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh

 Đ/c Lâm (TCKT)

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

  

 

 

Thứ 7
(08/04/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

CN (09/04/2017)

*

 

 

 

* Họp phụ huynh học sinh các lớp K54 TCN VH

08h00- Hội trường lớn 

Đ/c Lê Đức Quảng 

Các đơn vị liên quan 

*

 

 

 

*

 

 

 

Chú ý: 

 

 

Additional information