Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 12- năm 2017 (từ ngày 27/03/2017-02/04/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 12 năm 2017 - Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 02/04/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(27/03/2017)

*

 

 

 

* Đi công tác

07h00- Hà Nội

Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Hiền (QTĐS), Đ/c Lâm (TCKT)

 

 

  

* Đi công tác tại công ty Phúc Thành An

14h00- Vĩnh Yên 

 Đ/c Trương Đức Thiệp  Đ/c Thao (Khoa Điện)

 

   

 

 

 

 

Thứ 3
(28/03/2017)

*

 

 

 

* Đi công tác

 08h00- Hà Nội  Đ/c Phạm Thị Lan Phương  

*

 

 

 

Hướng dẫn GVCN các lớp K54 TCNVH về công tác hồ sơ thi THPT năm 2017

 14h30- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Tố Như  Lãnh đạo phòng Đào tạo, GVCN nghề các lớp K54 

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 4
(29/03/2017)

*

 

 

 

*

 

   

 

 

 

* Đi công tác

14h00- Hà Nội  Đ/c Phạm Ngọc Vinh    

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 5
(30/03/2017)

 

   

  

   

 

 

 

* Họp Đảng ủy mở rộng

14h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh  BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể 

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 6
(31/03/2017)

 

 

 

* Dự lễ bảo vệ Tiến sỹ của đồng chí Nguyễn Thành Trung- khoa Động lực

 08h00- Đại học Bách Khoa Hà Nội

BGH 

 Khoa Động lực; các đồng chí cán bộ, giáo viên có điều kiện tham gia

*

 

 

 

* Gặp mặt đội tuyển tham gia thi HSG khối bổ túc THPT năm 2017

08h00- Hội trường lớn

Đ/c Lê Đức Quảng Giáo viên & Học sinh tham gia đoàn thi HSG 

*

 

 

 

  

   

Thứ 7
(01/04/2017)

 

 

 

* Diễn đàn Khởi nghiệp

07h45- Hội trường lớn 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

 BGH; trưởng các phòng: TCHC, CTHSSV, Đào tạo, TT HTTS &TVVL; lãnh đạo các khoa có HSSV tham dự

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

     

CN (02/04/2017)

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Chú ý: 

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tháng về phòng TCHC muộn nhất 17h ngày 27/03/2017 qua hòm thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các đơn vị gửi bảng chấm công về phòng TCHC. Tổng số công trong tháng 23 công, chú ý chấm công H các ngày đi học tập, bồi dưỡng.

Additional information