Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 11- năm 2017 (từ ngày 20/03/2017-26/03/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 11 năm 2017 - Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 26/03/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(20/03/2017)

*

 

 

 

* Đi công tác

13h00- Hà Nội

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Lâm (TCKT), đ/c Hải (QLTB &VT), đ/c Hiền (QTĐS)

 

 

  

* Họp về công tác GVCN ngoài trường

14h00- Phòng 203-NHB 

Đ/c Phạm Tố Như  Đ/c Tính (CT HSSV), đ/c Cường (TT HTTS &TVVL) 

 

   

* Họp về công tác chuẩn bị diễn đàn Khởi nghiệp ngày 01/04

14h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

Lãnh đạo phòng TCHC, TT HTTS &TVVL, Phòng CT HSSV, phòng TCKT, TT TTTV, đoàn thanh niên 

 

Thứ 3
(21/03/2017)

*

 

 

 

* Đi công tác

 08h00- Ninh Bình Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Phạm Thị Lan Phương; đ/c Lâm (TCKT) 

*

 

 

 

* Làm việc với ban cố vấn Hội giảng Bộ, Tỉnh

08h30- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Tố Như   Ban cố vấn Hội giảng

 

 

 

* Đi công tác

2 ngày 21,22/03- Hòa Bình 

 Đ/c Trương Đức Thiệp

Đ/c Tính (CT HSSV), đ/c Toàn (TT HTTS &TVVL) 

Thứ 4
(22/03/2017)

*

 

 

 

* Làm việc với TT GDNN Lào Cai và TT GDNN huyện Văn Bàn - Lào Cai & Trường TCN DTNT Bắc Quang- Hà Giang

 08h30- Phòng họp T2-NHB

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh BGH; lãnh đạo TT HTTS &TVVL; phòng Đào tạo, phòng TCKT 

 

 

 

     

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 5
(23/03/2017)

* Tham gia Hội đồng thi SHLX

07h30- TT ĐT & SHLX 

Đ/c Trương Đức Thiệp

TT ĐT & SHLX 

  

   

Dự lễ kỷ niệm trường Quân khí

 08h00- Vĩnh Yên

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

Đ/c Tính (CT HSSV), đ/c Dũng (TCHC) 

 

   

Thông qua Quy chế các lớp AFD

 14h30- Phòng họp T2-NHB

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh  

 BGH; lãnh đạo phòng Đào tạo, TCKT, KT &ĐBCLDN

*

 

 

 

Thứ 6
(24/03/2017)

 

 

 

* Giao ban trường

07h30- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh 

BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể 

*

 

 

 

* Báo cáo kế hoạch phát triển quan hệ doanh nghiệp năm 2017

09h00- Phòng họp T2-NHB

Đ/c Phạm Ngọc Vinh  BGH; các đơn vị liên quan

*

 

 

 

Dự Đại hội Đoàn trường (phiên trù bị) 

  14h00- Hội trường lớn

Đ/c Phạm Ngọc Vinh   Đoàn thanh niên  

Thứ 7
(25/03/2017)

*

 

 

 

* Dự Đại hội Đoàn trường 

07h30 - Hội trường lớn 

BTV Đảng ủy, BGH

Đoàn thanh niên 

 

 

 

* Đi họp tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

08h00- Vĩnh Yên 

 Đ/c Phạm Thị Lan Phương

 Đ/c Cường (TT HTTS &TVVL)

*

 

 

 

*

     

CN (26/03/2017)

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Chú ý: 

Additional information