Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 10- năm 2017 (từ ngày 13/03/2017-19/03/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 10 năm 2017 - Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 19/03/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(13/03/2017)

*

 

 

 

 

   

* Họp Ban Giám hiệu

09h00- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh

  BGH

 

   

* Làm việc với đại diện Đoàn thanh niên

15h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Thị Lan Phương 

Đại diện phòng QTĐS, đoàn thanh niên, Hội HSSV, Đội xung kích 

*

 

 

 

 

Thứ 3
(14/03/2017)

*

 

 

 

* Khai mạc Hội đồng đánh giá nội bộ

 08h00-Phòng họp T2-NHB Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Hội đồng đánh giá nội bộ 

*

 

 

 

 

   

Thực hiện đánh giá nội bộ tại các đơn vị

 2 ngày 14,15/03 

 Đ/c Phạm Tố Như; đ/c Phạm Thị Lan Phương

Các tiểu ban  

 

 

 

Thứ 4
(15/03/2017)

*

 

 

 

* Đi công tác

08h00- Hà Nội 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh   Đ/c Lâm (TCKT) 

 

 

 

     

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 5
(16/03/2017)

*

 

 

 

* Họp nhóm giáo viên tham gia Hội giảng Bộ & Tỉnh & triển khai báo cáo cho các lớp thí điểm theo chương trình AFD

08h00- Phòng họp T2-NHB 

Đ/c Phạm Tố Như   BGH; Tổ cố vấn, nhóm giáo viên tham gia Hội giảng; Lãnh đạo các đơn vị: khoa Cơ khí, Điện, Điện tử- ĐL, Động lực, phòng Đào tạo, TCHC, TCKT, QTĐS, KH &HTQT, TT HTTS &TVVL, QL TB &VT, đ/c Quyết (ĐT-ĐL)

*

 

 

 

* Làm việc tại công ty COSMOS

08h00- Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 

Đ/c Trương Đức Thiệp  Lãnh đạo khoa Cơ khí, TT HTTS &TVVL 

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 6
(17/03/2017)

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

   

*

 

 

 

 

   

Thứ 7
(18/03/2017)

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

     

CN (19/03/2017)

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Chú ý: 

Additional information