Thư điện tử | Liên hệ | Văn bản - quy định | Site map   

Search

Lịch công tác tuần 09- năm 2017 (từ ngày 06/03/2017-12/03/2017)

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần 09 năm 2017 - Từ ngày 06/03/2017 đến ngày 12/03/2017

Thứ

Nội dung

T/G - Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham gia

Thứ 2
(06/03/2017)

*

 

 

 

 

   

 

 

  

* Họp các giáo viên đăng ký Hội giảng Bộ - Tỉnh

09h30-VPK SPDN  

 Tổ cố vấn Các giáo viên đăng ký tham gia Hội giảng

*

 

 

 

*

 

 

 

 

Thứ 3
(07/03/2017)

*

 

 

 

* Đi công tác

07h00- Hà Nội  Đ/c Phạm Thị Lan Phương  Đ/c Lâm (TCKT), đ/c Hiền (QTĐS), đ/c Hải (QL TB &VT), đ/c Huyền (TCHC)

*

 

 

 

* Họp tại huyện ủy Bình Xuyên

08h00- UBND huyện Bình Xuyên 

Đ/c Phạm Ngọc Vinh  Đ/c Tính (CT HSSV) 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4
(08/03/2017)

*

 

 

 

* Tổ chức thi nấu ăn chào mừng ngày 08/03

 08h00- Sảnh thư viện

Ban nữ công  Cán bộ, giáo viên nữ toàn trường 

 

 

 

* Liên hoan chào mừng ngày 08/03

 08h00- T2 Thư viện Ban nữ công  BGH; trưởng, phó các đơn vị, đoàn thể; cán bộ, giáo viên nữ  

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 5
(09/03/2017)

*

 

 

 

 

   

*

 

 

 

* Họp Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động; quy chế làm việc & đổi tên trường

14h00- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh

BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể

*

 

 

 

*

 

 

 

Thứ 6
(10/03/2017)

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

* Giao ban trường

14h00- Phòng họp T2-NHB 

 Đ/c Phạm Ngọc Vinh

 BGH; trưởng các đơn vị, đoàn thể

*

 

 

 

 

   

Thứ 7
(11/03/2017)

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

     

CN (12/03/2017)

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Chú ý: 

 

Additional information